Skip to content

Zij-instromers krijgen kansen in de installatietechniek

Zij-instromers krijgen kansen in de installatietechniek

De adviseurs arbeidsmarkt van OTIB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de technische installatiebranche, helpen bij het vinden en behouden van vakmensen. Vooral zij-instromers in de installatietechniek hebben hun aandacht.

Adviseur arbeidsmarkt Ilona Rengelink: “Werkgevers zien vaak niet welke kansen er zijn – wij helpen ze daarbij.”

Eén van de speerpunten van OTIB is het ondersteunen van bedrijven bij de zoektocht naar geschikte medewerkers. De branche kampt met een groot tekort aan gekwalificeerde technici om het vele werk te doen. In totaal ondersteunen vier adviseurs arbeidsmarkt, samen met en regiomanagers, door heel Nederland bedrijven in de installatietechniek.

Samenwerken met alle partijen in de regio
Om de juiste match te kunnen maken, werken de adviseurs arbeidsmarkt nauw samen met verschillende partijen. Rengelink: “Ik heb veel contact met allerlei bedrijven in de regio en ook met de vertegenwoordigers van de vakbonden en Techniek Nederland. Daarnaast heb ik contacten met bijvoorbeeld gemeenten, WSP’s en het UWV. We kijken of er onder hun cliënten kandidaten zijn http://gymjuice.org/ die mogelijk aan de slag kunnen in de technische installatiebranche. Vervolgens zetten we als betrokken partijen gezamenlijk werkgelegenheidsprojecten op en verbind ik de kandidaten met regionale opleiders, taalaanbieders en arbeidsmarktcoaches.”

Geschikt of geschikt te maken
Zij-instromers zijn bijvoorbeeld mensen met een andere opleiding of werkervaring, 50-plussers, statushouders of kandidaten met een arbeidsbeperking. Zij-instromers hebben vaak net wat méér nodig om succesvol aan de slag te gaan – denk aan jobcoaching, taalles, aandacht voor werknemersvaardigheden of een praktijkgerichte technische opleiding. De adviseur arbeidsmarkt helpt hen bij het vinden van die ondersteuning en bemiddelt bij bedrijven. Daarnaast adviseert zij werkgevers hoe zij de selectie, screening, opleiding en begeleiding van kandidaten kunnen aanpakken en biedt zij hulp bij de aanvraag van loonkostensubsidie. Meer informatie

Duurzame plaatsing zonder kosten
OTIB is een organisatie zonder winstoogmerk. De ondersteuning aan werkgevers en werkzoekenden is kosteloos. Wel wordt van beiden echte betrokkenheid en commitment verwacht. Duurzame plaatsing is het doel. Daarom krijgt het voortraject veel aandacht, zodat werkgevers en werknemers goed weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Daarnaast biedt OTIB een meerjarenplan met daarin nazorg en monitoring. Zo ontstaan de beste werkrelaties.

Bron: OTIB, 9 juli 2019

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact