Skip to content

Zes voorspellingen over de flexbranche in 2024

Zes voorspellingen over de flexbranche in 2024

Zes voorspellingen over de flexbranche in 2024

Krapte, krimp of juist groei, wat brengt 2024 voor de flexbranche? Zes experts wagen zich aan een voorspelling.

Waar sta je voor? De mantra voor 2024

Han Mesters, ABN AMRO

2024 zal in het teken staan van de geopolitieke naweeën van de Oekraïne- en Gazaconflicten. Al in de Nederlandse Q3 2023 BBP cijfers zagen we zowel aan de import- als exportkant een volumedaling. De nieuwe wereld van post-globalisering begint voelbaar te worden, wat impact heeft op sectoren als transport en industrie.
Toch geloven wij dat de schaarste op de arbeidsmarkt aanhoudt. Dit zal twee belangrijke effecten hebben: 1. De contractvorm wordt steeds minder relevant (vast of flex), het gaat er om ‘de beschikking te krijgen over competenties’. 2. We gaan meer horen over conscious quitting: werknemers komen niet bij je werken of ze vertrekken als er geen of onvoldoende match is tussen waarden en normen van de werknemer en werkgever.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderdeel van die match, zeker voor de jongere generaties op de arbeidsmarkt.
Han Mesters, ABN AMRO

Verhoging WML leidt tot minder beschikbaarheid op de arbeidsmarkt

Maudie Derks, Acture

Ook per 1 januari 2024 stijgt het minimumloon weer aanzienlijk. Alhoewel we niet meer rekenen met maandlonen maar met uurlonen, komt een minimum-maandloon bij een 40-urige werkweek uit op meer dan EUR 2.300 per maand. Dat is prachtig en bedoeld om mensen te stimuleren om (meer) te gaan werken. Werken moet lonen, tenslotte.

Helaas zien we in de praktijk twee negatieve effecten ontstaan:

  1. Van mensen die een evenwicht bewaren tussen hun aantal uren werk en hun toeslagen ontvangen werkgevers massaal verzoeken om minder uren te gaan werken. Zodat het maandloon gelijk blijft en de toeslagen niet hoeven te worden gewijzigd. Dit zie je met name in de sectoren waar kleine banen veel voorkomen (schoonmaak, horeca, thuiszorg).
  2. Door de koppeling tussen minimumloon en uitkeringen zoals bijvoorbeeld de Ziektewet en de WGA stijgen alle uitkeringen (ook wanneer deze boven het minimumloon liggen) mee met het percentage verhoging van het minimumloon. Deze stijgingen zijn hoger dan de loonschalen stijgingen in de meeste CAO’s. Gevolg: het verschil tussen werken en een uitkering wordt kleiner in plaats van groter.

Voorspelling: ondanks alle goede bedoelingen bereiken we niet het gewenste effect van meer mensen die meer uren gaan werken. En dat is jammer in deze tijd van arbeidsmarktkrapte. 

Maudie Derks, Acture

Moedige keuzes politiek nodig

Jurriën Koops, ABU

In 2024 blijft de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging. Mensen blijken niet bereid langer of meer uren te werken. Arbeidsmigratie en robotisering willen ‘we’ ook niet. De krapte wordt langzamerhand ‘killing’. Dit vraagt moedige keuzes van politici. Keuzes gebaseerd op twee vragen: welk werk willen wij in Nederland houden en zijn er voldoende mensen om de plannen die er zijn te realiseren? De tijd van zoete broodjes bakken is voorgoed voorbij.

Jurriën Koops, ABU 

Flextech wint van recruitmenttech in 2024 

Geert-Jan Waasdorp, Directeur Intelligence Group

Het aanbod in de flexmarkt is de afgelopen 5 jaar bijna 40% groter geworden. Nu de vraag in 2024 stagneert, komen vraag en aanbod meer in balans. Nog steeds winstgevend, maar niet voor alle nieuwkomers zowel aan vraag- als aanbodkant.

De marktplaatsen van flex winnen terrein tov uitzenders, jobboards en social media. Platforms en brokers zijn een steeds belangrijkere schakel in matching. Met de opkomst van Total Talent Management wint ‘flextech’ het van ‘recruitmenttech’.

Geert-Jan Waasdorp, Directeur Intelligence Group

2024: een overgangsjaar in de arbeidsmarkt?

Chris Neddermeijer, Nétive VMS

In 2023 daalde het uitzendwerk met 2,6%, terwijl zzp-contracten met meer dan 30% stegen en detachering met 11% toenam volgens onze eigen metadata. Het gemiddeld aantal voorgestelde uitzendkandidaten per vacature halveerde bijna in 2023 (!). Talent blijft ook schaars in 2024 en met een voorspelling van de economische groei van 1,5% zal dit niet significant verbeteren.

Er blijft een verschil zitten tussen wat werkgevers bieden en zoeken in hun vacatures, en wat jongere generaties (zoals millennials en GenZ) zoeken en waarderen in hun werk. Veel organisaties passen allerhande AI-tools in een poging het “talentgat” te dichten met wisselende resultaten, maar het arbeidsintensievere persoonlijke werven gericht op bedrijfscultuur, kernwaarden en impact/purpose blijft goed presteren.

De opkomst van AI in recruitment is onmiskenbaar: in 2024 zal blijken welke methoden en tools echt werken. Het wordt een jaar van verandering in vele opzichten, wat mij betreft dus een overgangsjaar.

Chris Neddermeijer, Nétive VMS

Een lichtpuntje in economische groei, maar flexbranche ziet donkere wolken

Sjuk Akkerman, Senior Sector Banker Services & Leisure ING Business Banking

ING verwacht voor 2024 een bescheiden groei van de economie van 0,7 procent, een lichte stijging ten opzichte van 2023. Maar voor de flexbranche zijn de vooruitzichten somberder, met verwachte krimpcijfers van 4 procent in 2024. Deze voorspelling komt te midden van aankomende veranderingen, waaronder verplichte certificering en arbeidsmarkthervormingen die uitzendwerk duurder en minder flexibel zullen maken. We verwachten een verdere verschuiving naar andere flexibele arbeidsvormen, zoals het zzp’erschap, vooral onder jongeren.

Sjuk Akkerman, Senior Sector Banker Services & Leisure ING Business Banking

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact