Skip to content

Werkgevers voorzien iets meer banen in volgend kwartaal

Werkgevers voorzien iets meer banen in volgend kwartaal

Nederlandse werkgevers verwachten dat de werkgelegenheid in het vierde kwartaal van 2015 bescheiden groeit. Werkgevers in de zakelijke en financiële dienstverlening voorzien een flinke groei van de werkgelegenheid in hun sector.

 

Dit blijkt uit de laatste arbeidsmarktbarometer van ManpowerGroup onder waaraan 750 Nederlandse  werkgevers meedoen.

De monitor scoort een kleine plus, omdat werkgevers in zes van de negen sectoren afzwakkende verwachtingen hebben over de werkgelegenheid in hun sector. Wel ziet Jilko Andringa, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland, dat Nederlandse werkgevers “veerkrachtiger zijn geworden na de crisis”. De verwachte werkgelegenheid blijft volgens hem positief, maar “het kan nog wel even duren voor die groei zo hard gaat als voor de crisis”.

Dienstverlening positief, landbouw en overheid negatief
Zes van de negen onderzochte sectoren verwachten het komende kwartaal meer werkgelegenheid, en drie van de vier Nederlandse regio’s verwachten ook te groeien. In vergelijking met het vorige kwartaal zwakt de werkgelegenheid af in zes sectoren en twee regio’s.

Werkgevers in de zakelijke en financiële dienstverlening verwachten komend kwartaal de sterkste groei van de Nederlandse arbeidsmarkt. De verwachting is 2% meer vergeleken met vorig kwartaal en blijft van jaar tot jaar min of meer stabiel.

De laagste werkgelegenheid wordt verwacht in de landbouw, jacht, bosbouw en visserij. In vergelijking met vorig kwartaal is de verwachting 5% gedaald, al blijft deze van jaar tot jaar redelijk gelijk. Ook in de publieke sector blijven de verwachting negatief. De bezuinigingen op overheidspersoneel zijn nog steeds niet helemaal verwerkt, waardoor er minder overheidsbanen beschikbaar zijn.

Groei in noordelijk Nederland
In het noorden van Nederland is de verwachte werkgelegenheid het grootst. Al meerdere kwartalen staat de verwachting onveranderd op +3 en ten opzichte van vorig jaar is de verwachting 6 punten meer.

In het zuiden krimpt de werkgelegenheid (-2), deze score is dezelfde als die in het derde kwartaal van 2015, maar betekent een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar.

 

  • Bron September Personeelsnet

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact