Skip to content

Vrouwen hebben liever een man als baas

Vrouwen hebben liever een man als baas

Vrouwen hebben liever een man als baas

Werkend Nederland heeft liever een man dan een vrouw als leidinggevende. Driekwart van de mannelijke werkenden heeft liever een man als baas; maar ook 60 procent van de vrouwen heeft deze voorkeur.

Randstad deed onderzoek in de meest recente WerkMonitor naar de rol van geslacht op de werkvloer.

Het Randstad WerkMonitor onderzoek werd gehouden onder 810 werkenden in Nederland. Een duidelijke minderheid verkiest een vrouw als leidinggevende: slechts 25 procent van de mannen en slechts 40 procent van de vrouwen wil een vrouw ‘boven’ zich. Overigens heeft in werkelijkheid driekwart van de werkenden in Nederland ook daadwerkelijk een man als baas.

Randstad Werkmonitor: onderzoek naar rol  leidinggevende voor bedrijfscultuur

Klik voor grotere afbeelding: Welke rol heeft de leidinggevende voor de bedrijfscultuur?

Leidinggevende belangrijk voor bedrijfscultuur
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat werkenden vinden dat hun leidinggevende een belangrijke rol heeft bij het scheppen van  teamgeest en bedrijfscultuur.

Emancipatie op de werkvloer
De uitkomsten lijken aan te geven dat de emancipatie de werkvloer nog niet volledig heeft bereikt. Toch zegt een ruime meerderheid (89 procent) van de werkenden gelijkheid te ervaren tussen mannen en vrouwen in hun organisatie. Dat zeggen niet alleen mannen, ook 85 procent van de vrouwen denkt dat zij op de werkvloer niet anders of minder worden behandeld dan mannen.

Zo’n 85 procent van de werkenden geeft aan dat mannen en vrouwen evenveel ondersteuning krijgen bij het solliciteren naar een functie of promotie; vrouwen zijn hier iets kritischer in, 77 procent is het eens met de stelling. Een grote meerderheid (84 procent) denkt dat mannen en vrouwen in hun organisatie gelijk betaald krijgen, maar frappanter is dat 16 procent dit niet kan beamen.

Volgens werkend Nederland is het wel tijd voor verandering. Ongeveer een derde van de werkenden (ook mannen) is voorstander van een voorkeursbehandeling voor vrouwen als een organisatie daarmee kan voldoen aan diversiteitscriteria.

Randstad Werkmonitor okt 2016 - arbeidsmobiliteit afgenomen

Arbeidsmobiliteit is gedaald in Nederland

Arbeidsmobiliteit neemt af in Nederland
Uit het onderzoek blijkt ook dat in ons land ca. 7% van de werkenden serieus overweegt van baan te veranderen.

Bron: Randstad, 10 oktober 2016

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact