Skip to content

Vakbonden stoppen cao-overleg met uitzendbranche

Vakbonden stoppen cao-overleg met uitzendbranche

Vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen en De Unie stoppen met de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de uitzendbranche.

Volgens deze vakbonden zijn de voorstellen van de uitzendkoepels ABU en NBBU zo slecht dat de onzekerheid over werk en inkomen voor uitzendkrachten nog verder toeneemt.

Er werd al sinds september over een nieuwe cao onderhandeld. De huidige cao loopt af op 31 mei 2021.

Hoe nu verder?
De vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie zijn gestopt met onderhandelen, maar van de vierde vakbond aan tafel, LBV, is het nog onduidelijk wat zij doen. Afhankelijk hiervan zal per 31 mei een nieuwe situatie ontstaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor de contracten en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten.

Update
Later vandaag werd bekend dat ABU en NBBU met vakbond LBV een akkoord hebben gesloten voor verlenging van de CAO voor Uitzendkrachten tot 1 oktober 2021.

Karin Heynsdijk, bestuurder FNV Flex, zegt: ‘De uitzendkoepels willen de flexibiliteit voor hen zelf zo groot mogelijk houden en alle risico’s bij de uitzendkrachten neerleggen.’

Gelijk werk, gelijk loon
De bonden willen dat uitzendkrachten vanaf dag één dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de collega’s die in vaste dienst zijn. Marten Jukema, bestuurder CNV Vakmensen: ‘Uitzendkrachten doen hetzelfde werk. Door ze niet dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven maak je van uitzendwerk goedkope arbeid, dat voor structureel werk wordt ingezet. Uitzendwerk is bedoeld voor piek en ziek.’ Door uitzendwerk in te zetten voor structureel werk gaat dat ook ten koste van vaste arbeidsplekken.

Rondpompen uitzendkrachten
Gerard van der Lit, bestuurder De Unie: ‘De uitzendwerkgevers zeggen wel dat ze uitzendkrachten meer zekerheid willen geven, maar in de praktijk zien we wat anders. Het merendeel van de uitzendkrachten krijgt geen contract met meer zekerheid. Ze komen na maximaal 78 weken werken in de WW of bijstand. Na zes maanden kunnen ze dan weer aan de slag. In hetzelfde onzekere uitzendcontract.’

Doorbetaling loon
De bonden willen ook dat de uitzendkrachten recht hebben op doorbetaling van loon, ook al is er geen werk. Heynsdijk: ‘De uitzendkracht moet wel te allen tijde beschikbaar zijn en kan dus geen ander werk aannemen. Als je dan ook geen loon betaalt leg je het risico volledig neer bij de uitzendkracht.’

Uitzendwerk wordt escape route
Met de voorstellen van de ABU en de NBBU zoals die er nu liggen worden volgens de bonden alle verbeteringen voor flexwerkers, die mogelijk door de politiek worden ingezet, teniet gedaan. Via wetgeving worden dan wel andere vormen van flex zoals oproepkrachten en schijnzelfstandigheid aangepakt, maar blijft uitzenden ongemoeid, met als risico dat uitzendwerk een escape route wordt voor goedkope arbeid.

De werkgevers vinden dat uitzendwerk te duur wordt met de voorstellen van de vakbonden Uitzendwerk zou zich dan uit de markt prijzen.

Zoals aangegeven is het nog onduidelijk wat vakbond LBV gaat doen.

Bron: FNVCNV Vakmensen en De Unie, 25/26 mei 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact