Skip to content

UWV biedt inspiratiekaart voor kansrijke (klimaat)baan

UWV biedt inspiratiekaart voor kansrijke (klimaat)baan

UWV heeft samen met de MBO-raad, SBB en NRTO een inspiratiekaart gemaakt voor bij- en omscholing naar kansrijke beroepen, via mbo-opleidingen. Er is speciale aandacht voor klimaatbanen.

De inspiratiekaart is een vertaling van overzichten die UWV had gemaakt van kansrijke beroepen en overstapberoepen.

Omscholing en certificaten
Als werkzoekenden zich laten omscholen, kunnen ze makkelijker aan de slag in een sector met betere kansen op werk. De inspiratiekaart moet professionals van gemeenten, leerwerkloketten, sociale partners, regionale mobiliteitsteams en UWV inzicht geven in waar nu kansen op werk liggen. De kaart kan ook gebruikt worden om met mbo-scholen in overleg te gaan over de certificaten die ze zouden kunnen aanbieden. Want lang niet alle benodigde certificaten worden ook al aangeboden door mbo-instellingen.

Mbo-niveau 2
Op de kaart staan vooral beroepen op mbo-niveau 2, omdat die zich het beste lenen voor een instap in het beroep. In hetzelfde beroep zijn er ook vaak mogelijkheden op mbo-niveau 3 en 4. Niveau 1 leent zich vaak goed voor een praktijkverklaring, en kan een eerste stap zijn in een sector met goede kansen op werk.

Klimaatbanen
Vanuit de arbeidsmarkt groeit de vraag naar vakkrachten die een bijdrage kunnen leveren aan thema’s als verduurzaming en klimaatmaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beroepen als elektriciens, installateurs en monteurs van warmtepompen en zonnepanelen. Ook is er een grote vraag naar hoveniers, voor de aanleg van meer groen en het tegengaan van ‘verstening’.

De inspiratiekaart geeft met een ster aan of een bepaald beroep een ‘klimaatbaan’ is. Ook staan er relevante mbo-certificaten op, zoals:

  • installeren en in bedrijfstellen hybride warmtepompen
  • onderhoud aan windturbines
  • werken aan warmtedistributienetten
  • adviseren over energiebesparende maatregelen

Bron: UWV, 18 juni 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact