Skip to content

UWV Arbeidsmarktprognose 2018-2019

UWV Arbeidsmarktprognose 2018-2019

De gunstige economische ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2017 steeg het aantal banen al flink met ruim 200.000. De komende twee jaar komen er naar verwachting nog eens 318.000 banen bij.

Het brengt het totaal op een niet eerder bereikt niveau van 10,5 miljoen banen in 2019. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV, over de landelijke en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in 2018 en 2019.

WW daalt met 23%
Uit de UWV-prognose komt een rooskleurig beeld van de WW naar voren. Uit de raming blijkt dat het aantal werkloosheidsuitkeringen in twee jaar tijd met 76.000 afneemt, een daling van 23%. Eind 2018 zijn er dan naar verwachting 290.000 lopende WW-uitkeringen en eind 2019 254.000. Veel werkzoekenden ontvangen slechts een korte periode een WW-uitkering. Gemiddeld komt bijna twee derde van de WW’ers binnen een jaar weer aan het werk.

Verwachte ontwikkelingen economie en arbeidsmarkt tot en met 2019Verwachte ontwikkelingen economie en arbeidsmarkt tot en met 2019

Vacatures lastig te vervullen
Waar 2017 zich kenmerkte door een groeiversnelling, staan 2018 en 2019 in het teken van stabiele groei. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV: “Er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als nu. De bloeiende economie heeft echter ook een keerzijde. Het zal voor werkgevers lastiger worden om vacatures te vervullen. Veel vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van werkzoekenden.”

De krapte op de arbeidsmarkt is duidelijk zichtbaar voor bijvoorbeeld programmeurs, verzorgenden ig, monteurs elektro, loodgieters en vrachtwagenchauffeurs. Voor sommige beroepen hebben bedrijven al enige jaren moeite om aan geschikt personeel te komen, met name binnen de techniek en ICT.

Sterke banengroei uitzendbureaus en zorg
In vrijwel alle sectoren groeit naar verwachting het aantal banen in 2018 en 2019. De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling groeit met 75.000 banen. In de sector zorg en welzijn, met 1,6 miljoen banen de grootste sector, komen er 52.000 banen bij. Toenemende vergrijzing en de bestedingsimpuls van het kabinet zorgen hier voor een positief effect op de werkgelegenheid. Er is vooral vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden. Andere sectoren met een sterke werkgelegenheidsgroei zijn de bouw (+35.000 banen), horeca (+33.000 banen) en informatie en communicatie (+31.000 banen).

Ontwikkeling aantal banen van werknemers en zelfstandigen naar sector in 2018 en 2019

Ontwikkeling aantal banen van werknemers en zelfstandigen naar sector in 2018 en 2019

Krimp in financiële diensten
Opvallend is de voortgaande banenkrimp in de financiële dienstverlening. In twee jaar tijd verdwijnen er 8000 banen. Door verdere digitalisering van de dienstverlening en een afname van het aantal kantoren, verdwijnt er structureel werk in financieel-administratieve en secretariële beroepen. Toch stijgt ook het aantal vacatures in deze sector. Er is vooral vraag naar hoger opgeleid personeel, zoals financieel specialisten, risicobeheerders, accountants en programmeurs.

Rob Witjes: “Administratief medewerkers die hun baan verliezen hebben nu al moeite om werk te vinden, en dat wordt nog moeilijker in de toekomst. Ze moeten voorbereid zijn om de overstap te maken naar beroepen waar wél vraag naar is. Het is belangrijk dat deze werknemers straks in mindere tijden niet buiten de boot vallen.”

Bron: UWV, 1 juni 2018

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact