Skip to content

Startkwalificatie geeft jongeren meer kans op werk

Startkwalificatie geeft jongeren meer kans op werk

Het CBS publiceerde vandaag cijfers over arbeidsparticipatie van jongeren in periode tussen 2015 tot en met 2017.

Jongeren met een technische- of informaticaopleiding werken veelal voltijd, jongeren met een opleiding in de richting gezondheidszorg of onderwijs werken veelal in deeltijd. Dit blijkt uit recent CBS-onderzoekop basis van de Enquête Beroepsbevolking.

In de gemeten periode hadden 8 op de 10 niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar betaald werk van één of meer uren per week. Gemiddeld was dat onder de niet-onderwijsvolgende 15- tot 75-jarigen 67 procent. Onder jongeren die met minimaal een hbo- of wo-diploma het onderwijs hebben verlaten, was de netto-arbeidsparticipatie het hoogst. Bijna 94 procent van hen was aan het werk. Dit geldt zowel voor jonge mannen als voor jonge vrouwen.

Van de jongeren zonder startkwalificatie was 64 procent van de mannen en iets meer dan de helft (53 procent) van de vrouwen werkzaam.

Bron: CBS, 23 mei 2018

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact