Skip to content

Ook in 2024 vacatures moeilijk vervulbaar

Ook in 2024 vacatures moeilijk vervulbaar

Ook in 2024 vacatures moeilijk vervulbaar

Hoewel er sprake is van enige verlichting op de arbeidsmarkt, blijft het vinden van geschikt personeel in 2024 een voortdurende uitdaging voor werkgevers.

Ondanks een lichte afname van de spanning op de arbeidsmarkt is ruim de helft (53%) van de nieuw ontstane vacatures nog steeds moeilijk te vervullen. Dat blijkt uit een grootschalig enquêteonderzoek van UWV in 2023. Hoewel dit een verbetering is ten opzichte van het voorgaande jaar (58%), geven werkgevers aan dat ook in 2024 het vinden van geschikt personeel een uitdaging blijft.

Wervingsproblemen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de meerderheid van de werkgevers de toekomst wat betreft werving niet rooskleurig tegemoet ziet. Maar liefst 61% verwacht dat de wervingsproblemen in 2024 op hetzelfde niveau blijven, terwijl 24% denkt dat het zelfs nog moeilijker wordt om openstaande vacatures te vervullen.

Opvallend is dat slechts 15% van de werkgevers een afname van wervingsproblemen voorspelt, wat overeenkomt met de prognose van het CPB. Het CPB voorziet een lichte afname van de krapte in 2024 door de lagere economische groei, maar benadrukt dat de arbeidsmarkt nog steeds als ‘zeer rood’ kan worden bestempeld.

Afname moeilijk vervulbare vacatures

Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures is licht gedaald ten opzichte van 2022 en bevindt zich bijna op hetzelfde niveau als in 2021 (zie tabel 1). Met uitzondering van het coronajaar 2020, is dit de eerste keer sinds 2017 dat er een daling is opgetreden. Deze afname weerspiegelt de lichte vermindering van arbeidsmarktspanning in het derde kwartaal van 2023, waar het aantal vacatures daalde terwijl werkloosheid toenam.

Hoewel er een lichte afkoeling op de arbeidsmarkt te merken is, blijven signalen wijzen op aanhoudende krapte in bepaalde sectoren, voornamelijk door de vraag naar personeel als gevolg van vergrijzing, energietransitie en toenemende digitalisering.

Verschillen per sector

Er zijn opvallende sectorale verschillen (zie figuur 4). Werkgevers in het onderwijs anticiperen meer dan gemiddeld op toenemende wervingsproblemen in 2024, waarbij 49% verwacht dat het moeilijker wordt. Centerdata meldt echter een afname van het tekort aan leraren en directeuren in het primair onderwijs, terwijl de krapte in het voortgezet onderwijs redelijk stabiel blijft (3%).

Werkgevers in sectoren zoals de bouw (22%) en financiële instellingen (24%) verwachten een lager percentage wervingsproblemen, maar de realiteit toont dat vacatures in de bouw nog steeds het moeilijkst te vervullen zijn (65%). Voor financiële instellingen zijn vacatures in 2023 zelfs iets vaker moeilijk vervulbaar dan in 2022 (60% versus 53%).

Kleinere werkgevers harder geraakt

Kleine werkgevers ondervinden vaker moeilijkheden bij het vervullen van vacatures vergeleken met grotere werkgevers. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de grotere omvang van HR-afdelingen en het ruimere wervingsbudget bij grote werkgevers, waardoor ze aantrekkelijker zijn voor werkzoekenden vanwege loopbaan- en doorgroeimogelijkheden.

Top 3 uitdagingen werkgevers

Werkgevers ondervinden verschillende uitdagingen bij het vervullen van vacatures. Op de eerste plaats staat een tekort aan sollicitanten (86%), gevolgd door 59% die aangeeft dat sollicitanten niet over vereiste vaardigheden beschikken. Daarnaast ervaart 47% van de werkgevers het gebrek aan vakkennis bij sollicitanten als een aanzienlijke uitdaging.

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact