Skip to content

Onder de 32 euro per uur? Geen zzp

Onder de 32 euro per uur? Geen zzp

Onder de 32 euro per uur? Geen zzp

09-10-2023

417

Wie als zzp’er ingehuurd wordt voor een uurtarief van onder de € 32,24 per uur kan bij de rechter eenvoudig claimen werknemer te zijn.

Het is dan aan de werkgever/opdrachtgever om aan te tonen dat iemand toch zzp’er is. Zo niet, dan heeft de werkende recht op bijvoorbeeld vakantiedagen, beloning via de cao en sociale zekerheid.

Dit idee, ooit gelanceerd door de SER, heeft Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip (CDA) uitgewerkt in het concept wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden.

Bij een laag tarief gaat, indien de wet ooit wordt aangenomen, het rechtsvermoeden werken dat iemand werknemer is.

Dit wordt een civielrechtelijke mogelijkheid. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst hier geen gebruik van kan maken om bijvoorbeeld te bepalen of een werkgever loonheffingen moet afdragen.

Het concept-wetsvoorstel staat nu open voor internet-consultatie. Experts en belanghebbenden hebben nu vijf weken de tijd om te reageren op dit concept. Een eventueel aangepaste versie wordt dan mogelijk later – na de verkiezingen – ter behandeling ingediend bij de Tweede Kamer.

Of dat ook gaat gebeuren, valt nog te bezien. Dat zal onder andere afhangen van het formatieproces.

Criteria beoordeling arbeidsrelatie 

In een ander onderdeel van het concept wetsvoorstel staat uitgewerkt hoe beoordeeld moet worden of iemand als zzp’er ingehuurd kan worden voor een opdracht.

Daarvoor wordt naar drie criteria gekeken, zo stelt de wet voor:

  1. Is er werkinhoudelijke aansturing?
  2. Is iemand ingebed?
  3. Is er sprake van ondernemerschap?

Wanneer er geen werkinhoudelijke aansturing is (A) en iemand is niet ingebed (B), dan kan het werk door een zzp’er gedaan worden. Als een van beide elementen wel aanwezig is, dan wordt gekeken in hoeverre er binnen de opdracht sprake is van ondernemerschap (C). Wanneer er dan nog geen uitsluitsel is, wordt gekeken naar elementen die te maken hebben met het ondernemerschap van de persoon zelf (C+).

Wanneer deze regels zullen gaan gelden (wat dus nog de vraag is) dan betekent dat in de praktijk dat tijdelijk werk, dat lijkt op werk dat anderen ook in loondienst doen, zelden of nooit door een zzp’er gedaan kan worden. Ook niet als het gaat om hooggekwalificeerd werk.

Zie voor meer uitleg over deze drie criteria dit artikel op Flexnieuws.

  • Dossier: zie voor meer achtergrond informatie dit dossier van de collega’s van ZiPconomy

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact