Skip to content

Nog geen tekort, maar talent werven wordt wel lastiger

Nog geen tekort, maar talent werven wordt wel lastiger

Van de Nederlandse werkgevers komt dit jaar 14 procent moeilijk aan
talentvolle medewerkers. Dat is een opvallende stijging, omdat vorig
jaar nog maar 5 procent van de werkgevers moeite had om nieuw talent
binnen te halen. Bedrijven zouden hun wervingsbeleid op 4 punten kunnen
bijstellen.

Dit blijkt uit de Talent Shortage Survey die ManpowerGroup
jaarlijks wereldwijd onder meer dan 40.000 werkgevers houdt. Ondanks
dat het lastiger wordt om goed personeel te werven, staat Nederland nog
wel in de top drie van landen met de minste moeite om het juiste talent
te vinden.

Geen reden tot juichen
De relatief positieve
resultaten voor Nederland zijn nog geen reden tot juichen, want “de
grootmachten en landen die voorop lopen als het gaat om technische
ontwikkelingen kampen met een groot tekort aan geschikte werknemers”,
aldus Jilko Andringa, Managing Director ManpowerGroup Nederland. “En die
effecten merken we op termijn mogelijk ook in Nederland.”

Uit het onderzoek  blijkt dat het wereldwijd vooral lastig is
gespecialiseerde vaklieden aan te trekken. In Nederland is er daarnaast
een tekort aan management assistants en personal assistants gevolgd door
technici.

Beleid op 4 punten bijstellen
Werkgevers die moeite hebben met het werven en binden van goed personeel, zouden hun beleid op vier punten kunnen bijstellen:

  1. Gebruik nieuwe wervingstrategieën, want steeds hetzelfde doen levert geen nieuwe resultaten op.
  2. Leercultuur stimuleren en faciliteren. Moedig werknemers aan om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun loopbaan.
  3. Nieuwe paden bewandelen door gebruik te maken van onbenut talent. Zoek bijvoorbeeld naar kandidaten buiten de regio en benut het potentieel onder jongeren, ouderen of Wajongers.
  4. Sterke kanten als werkgever benadrukken door te laten zien wat u als werkgever uniek maakt, zodat talent u weet te vinden.

Ruimte voor groei en ontwikkeling
Niet alleen 14
procent van de Nederlandse werkgevers, maar ook een even groot aandeel
van de werkgevers in het Verenigd Koninkrijk en Spanje vindt met moeite
het juiste talent. Buurland Duitsland heeft hier met 46 procent ook
moeite mee.

“De economie trekt aan en er komt ruimte voor groei, ontwikkeling en
innovatie bij bedrijven”, aldus Andringa. “Logischerwijs zal dan ook de
vraag naar talent toenemen in Nederland. Kijkend naar andere landen in
de wereld kunnen we constateren dat het tekort aan talent niet morgen
verdwijnt en alleen maar toeneemt. Organisaties moeten hier hoe dan ook
rekening mee gaan houden, ook al voelen we de pijn in Nederland nu
misschien nog niet.”

*Bron Personeelsnet Mei

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact