Skip to content

Netto maandsalaris modaal inkomen stijgt met 45 euro

Netto maandsalaris modaal inkomen stijgt met 45 euro

Het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen (€2.778) stijgt in 2021 met 45 euro.

Dat is een stijging van 2,0 procent. Dit blijkt uit de eerste doorrekeningen die HR-dienstverlener Visma | Raet direct na het bekendmaken van de Rijksbegroting heeft uitgevoerd. De belangrijkste overige conclusies luiden als volgt:

• Medewerkers die twee keer modaal verdienen, zien hun nettosalaris stijgen met 50 euro per maand. Dit is een stijging van 1,4 procent.
• Nederlanders die in 2020 het minimumloon verdienen, krijgen er in 2021 25 euro per maand bij. Dit is een stijging van 1,6 procent.

In de berekening is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Joke van der Velpen, Kennis Manager bij Visma | Raet: “In de troonrede, op Prinsjesdag, viel onder andere op dat de ouderenkorting wordt verhoogd en dat er wordt geschoven tussen de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Deze voorgenomen maatregelen hebben gevolgen voor de persoonlijke situatie van werkend Nederland. Uiteindelijk wil iedereen weten welk salaris er in 2021 op zijn of haar bankrekening wordt bijgeschreven. Daarom hebben wij de maatregelen direct na de bekendmaking van de Rijksbegroting doorgerekend naar een concreet salaris voor Nederlandse medewerkers. Hiermee kunnen we werkgevers en medewerkers helpen om inzicht te krijgen in de juiste cijfers. We dragen bij aan minder speculatie en grove schattingen door nauwkeurige berekeningen en inzicht te geven. Overigens zegt dit niets over de koopkracht van mensen, het gaat puur om een hoger bedrag onderaan de streep op de salarisstrook van medewerkers in Nederland.”

‘Opluchting voor gros van Nederland’
Uit eerder onderzoek van Visma | Raet onder ruim 1.000 Nederlanders bleek dat 77 procent verwachtte dat het salaris zou gaan dalen. Volgens 40 procent zou de coronacrisis hiertoe de aanleiding zijn.

Bron: Visma | Raet, 15 september 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact