Skip to content

Nederlanders blijven graag ‘leven lang leren’

Nederlanders blijven graag ‘leven lang leren’

Vooral hoogopgeleiden, eind-twintigers en mensen die werken in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg of het onderwijs geven aan dat ze cursussen en opleidingen volgen voor hun werk of in hun vrije tijd. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Scholing om werk beter te kunnen doen
Werkzame personen gaven vaker aan dat ze een opleiding of cursus volgen dan werklozen. Werkenden noemen als belangrijke redenen voor het volgen van een opleiding of cursus: het werk beter kunnen doen en het verbeteren van de loopbaanperspectieven.

Mensen die aan lange werk gerelateerde opleidingen hebben gedaan geven vaker aan dat ze promotie hebben gemaakt of een hoger salaris hebben gekregen dan deelnemers aan korte opleidingen.

Hoogopgeleiden volgen vaker extra cursussen
Bijna 18 procent van de Nederlanders van 25 tot 65 jaar gaf aan dat ze in 2014 een opleiding of cursus hebben gevolgd voor werk of privé. Dit komt neer op 1,6 miljoen mensen. Nederland behoort hiermee wat ‘leven lang leren’ betreft tot de landen van de Europese Unie met het hoogste aandeel. Alleen Frankrijk en de Scandinavische landen scoren hoger.

In 2014 volgden in Nederland relatief meer hoogopgeleiden een opleiding of cursus dan laagopgeleiden. Dit heeft deels te maken met hun beroep; medisch specialisten, advocaten en docenten bijvoorbeeld krijgen vaker te maken met veranderingen in het werk waarvoor bijscholing noodzakelijk of zelfs verplicht is. In de financiële dienstverlening wordt het meest bijgeleerd.

Meer jongeren op cursus dan ouderen
Naar leeftijd zijn er ook grote verschillen. Eind-twintigers en dertigers gaven vaker aan deel te nemen aan een opleiding of cursus dan ouderen. Binnen deze jongste leeftijdsgroep gaat het deels om langstudeerders die nog met hun studie bezig zijn.

Daarnaast zullen jonge mensen zich voor hun nieuwe, eerste baan vaker specifieke kennis en vaardigheden over hun bedrijf en functie eigen moeten maken (bijvoorbeeld via inwerktrajecten) dan meer ervaren medewerkers

*Bron Febr Personeelsnet

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact