Skip to content

Meer HR vacatures, vooral voor werven en begeleiden

Meer HR vacatures, vooral voor werven en begeleiden

Nog steeds stijgt de vraag naar HR-professionals, vooral naar professionals die mensen kunnen begeleiden bij het vinden van ander werk. In het derde kwartaal van 2015 namen de HR-vacatures met een derde toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

 

Vacatures voor arbeidsbemiddelaars en recruiters namen met ruim twee derde (68%) toe in vergelijking met het derde kwartaal van 2014, blijkt uit arbeidsmarktonderzoek van Yacht.

Bemiddelen met de mens als vertrekpunt
Volgens Ellen Bergh, commercieel manager HRM bij Yacht, is er een opvallende trend waarneembaar. Want Yacht ziet een duidelijke stijging van het aantal vacatures gericht op arbeidsbemiddeling ‘met de mens als vertrekpunt in plaats van de functie.’

Bergh noemt als voorbeeld de functie van consulent arbeidsbemiddeling: “We zien in 2015 een stijging van 78% in de vraag naar dit functietype. Vooral binnen de overheid is de vraag naar dergelijke HR-profielen groot. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grote veranderopgave waar de overheden voor staan. Het begeleiden en herplaatsen naar ander werk is een belangrijk onderdeel hiervan.”

Jobhunter werkt mensgestuurd
Zo zet de mobiliteitsorganisatie van de rijksoverheid ‘jobhunters’ in om ander werk te vinden voor rijksambtenaren die herplaatst moeten worden. De jobhunter introduceert medewerkers bijvoorbeeld bij potentiële werkgevers of initieert netwerkgesprekken.

Uitgangspunt is het maken van de beste match. De jobhunter werkt ‘mensgestuurd’ en verschilt daarmee van een recruiter, die juist vanuit het werkaanbod op pad gestuurd wordt.

De jobhunter versus de recruiter
De profitsector ervaart een toenemende behoefte aan groei en het aantrekken van personeel. Hiervoor zijn recruiters nodig. Dit geldt ook voor de overheid, zij het in mindere mate. Echter, bij overheden is er tevens een andere HR-ontwikkeling gaande: het bevorderen van mobiliteit van ambtenaren om veranderdoelstellingen te behalen.

Ellen Bergh: “Voor deze verschillende behoeften zijn ook verschillende typen HR-professionals nodig: de recruiter en de ‘jobhunter’. Verschillende profielen, maar met een belangrijke overeenkomst: een zeer kansrijke arbeidsmarkt.”

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact