Skip to content

Loonkloof verschilt per sector, uitzendbranche is een uitzondering

Loonkloof verschilt per sector, uitzendbranche is een uitzondering

Loonkloof verschilt per sector, uitzendbranche is een uitzondering

In tegenstelling tot veel sectoren verdienen vrouwen iets meer in de uitzendsector dan mannen. Daarnaast is de loonkloof groter bij functies waar een cao geldt. Dit blijkt uit onderzoek van MKB Servicedesk.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat nog altijd in Nederland, maar per functie lopen de verschillen flink uiteen. In 8 van de 10 meest voorkomende functies in het Nederlandse mkb verdienen mannen meer, en dit varieert van 3,7% voor administratief medewerkers tot bijvoorbeeld 14,3% voor magazijnmedewerkers. De uitzendsector is hierin een uitzondering: hier verdienen vrouwen juist meer. Daarover later meer.

De gemiddelde salarissen voor de 10 meest voorkomende functies in het mkb in 2023

Dat blijkt uit onderzoek van MKB Servicedesk in samenwerking met Van Spaendonck Groep, op basis van 1,4 miljoen geanonimiseerde loonstroken uit Loket.nl. In dit onderzoek is er gecorrigeerd voor leeftijd en werkervaring. Het verschil in beloning is hier dus niet door te verklaren.

Mannen verdienen gemiddeld 6% meer in de 10 meest voorkomende functies. Maar er zijn ook beroepen waar er geen verschil is of vrouwen juist meer verdienen. Bij de apothekersassistenten is er geen significant verschil in beloning. En vrouwelijke pedagogisch medewerkers verdienen juist weer 6,2% meer dan hun mannelijke collega’s.

Loonkloof in functies met en zonder cao

In de functies waar een cao geldt, is de loonkloof ook groter, blijkt uit het onderzoek. In functies waar geen cao geldt, verdienen vrouwen 4,48% minder dan mannen. In functies waar wel een cao geldt is dit verschil 5,97%. Er is geen duidelijk verschil in de gemiddelde salarisstijging voor mannen en vrouwen. Dit geldt voor functies met en zonder cao.

‘Mannenberoepen’ gemiddeld beter betaald dan ‘vrouwenberoepen’

Binnen de 10 meest voorkomende functies valt ook op dat het aandeel mannen en vrouwen nooit gelijk is. Dat betekent dat per functie de loonkloof sterk wisselt. Daarnaast zijn mannen en vrouwen vaak niet evenredig over functies verdeeld. En bepaalde functies krijgen beter betaald dan anderen. Door de loonkloof per functie te onderzoeken, in plaats van alleen te spreken over gemiddelden voor alle mannen en vrouwen, wordt duidelijker hoe de loonkloof er in de praktijk uitziet.

Zo ligt het gemiddelde salaris bij beroepen waar overwegend mannen werken, hoger dan bij zogenaamde vrouwenberoepen. Opvallend is dat vrouwen in de top 10 ‘vrouwenberoepen’ gemiddeld 8% meer verdienen dan de weinige mannen die dit beroep uitoefenen. Denk daarbij aan beroepen als secretaresse en tandartsassistent. Andersom geldt hetzelfde. In de top 10 beroepen waarin overwegend mannen werken, zoals monteur en uitvoerder, verdienen mannen gemiddeld zelfs 16% meer.

Ook valt op dat de loonkloof sterk verschilt tussen de leeftijdscategorieën. Bij jongeren tot 27 jaar is de loonkloof nog 3,4%, maar deze loopt op tot maar liefst 24,7% in de leeftijdscategorie 54-59 jaar.

Mannen worden vaker benaderd voor een baan en onderhandelen vaker

Uit aanvullend onderzoek van Intelligence Group blijkt dat mannen vaker benaderd worden voor een nieuwe baan dan vrouwen. “Als je vaker wordt benaderd, heb je meer om uit te kiezen en weet je beter wat je waard bent. Ik kan me voorstellen dat mannen hierdoor meer durven te vragen tijdens onderhandelingen.”

Dat wordt gestaafd door hetzelfde onderzoek. 14,9% van de vrouwen blijkt niet te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden, tegenover 11% van de mannen. En mannen onderhandelen vaker over financiële aspecten naast salaris, zoals een bonus en een periodieke salarisverhoging.

Vrouwen verdienen meer in de uitzendsector

Ook de verschillen in salaris voor mannen en vrouwen in verschillende sectoren zijn onderzocht. Voor deze gemiddelden zijn alle functies bij elkaar opgeteld. Daaruit blijkt dat mannen in de Zakelijke Dienstverlening gemiddeld 20,25% meer verdienen dan vrouwen. Ook in de Algemene Industrie krijgen mannen 18,93% meer salaris dan vrouwen.

De uitzendsector is een van de twee sectoren waar vrouwen statistisch meer verdienen met mannen. Met 3,57% staat deze sector aan kop. Op de tweede plek staat het Overig goederenvervoer, waar vrouwen 1,95% meer verdienen dan mannen.

Bron: MKB Servicedesk

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact