Skip to content

Krappe arbeidsmarkt leidt niet tot hogere salarissen

Krappe arbeidsmarkt leidt niet tot hogere salarissen

Negen van de tien werkgevers maken zich zorgen over het behoud van talent, maar verwachten in 2022 geen salarisverhoging te kunnen bieden.

Dit blijkt uit de nieuwe Salarisgids 2022 van recruitmentbureau Robert Half, een jaarlijks onderzoek naar de salarissen, trends en veranderingen op de arbeidsmarkt.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Zeven van de tien bedrijven hebben vertrouwen in hun groeiperspectieven voor 2022. Ze verwachten wel dat het lastig zal zijn om gekwalificeerd personeel te vinden, maar ook om werknemers te behouden. Een derde van de werkgevers zet vooral in op secundaire arbeidsvoorwaarden bij het werven van nieuw talent, zoals een computer (88%) of vrijheid van thuiswerken. Dit laatste wordt ook ingezet tegen burn-outs.

Hogere bonussen
Negen van de tien werkevers verwacht na een lastig coronajaar de meeste werknemers geen salarisverhoging te kunnen bieden. Een op de vijf ziet dat als de grootste uitdaging voor het behoud van talent, al verwacht 17% wel hogere bonussen te kunnen uitkeren.

Soft skills
Om met digitalisering en thuiswerken succesvol te blijven, worden soft skills als aanpassingsvermogen (AQ), plannings- en organisatorische vaardigheden, creatief denken en veerkracht belangrijker. Bedrijven zoeken naar nieuwe medewerkers met deze vaardigheden, maar een kwart van de werkgevers merkt dat de meeste kandidaten daar nog niet over beschikken.

Bedrijfscultuur
Tweederde van de bedrijven heeft meer moeite met het in standhouden van de bedrijfscultuur door het werken op afstand. Ze zetten daarom in op het verbeteren van communicatie en samenwerking binnen het team, investeren in het welzijn van werknemers en delen de bedrijfswaarden en -normen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Dit vergroot de kans om talent te behouden, omdat 1 op de 10 werkgevers aangeeft dat een mismatch tussen persoonlijke en bedrijfswaarden de belangrijkste reden is voor vrijwillig vertrek van werknemers.

Anoniem solliciteren
Daarnaast merken bedrijven die inzetten op diversiteit, gelijkheid en inclusie dat dit een positieve impact heeft op de loyaliteit en het behoud van werknemers en zorgt voor een groeiend potentieel aan nieuwe ideeën en innovatie. Een derde heeft al geïnvesteerd in programma’s die diversiteit, gelijkheid en inclusie ondersteunen en bij het werven van talent laat inmiddels bijvoorbeeld meer dan de helft van de bedrijven sollicitanten anoniem solliciteren.

Het onderzoek werd in juni 2021 in opdracht van Robert Half uitgevoerd onder 300 Nederlandse managers met wervingsverantwoordelijkheden in de publieke en private sector in Nederland.

Bron: Robert Half, 19 oktober 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact