Skip to content

Iets meer nieuwe vacatures sinds laatste weken

Iets meer nieuwe vacatures sinds laatste weken

In de laatste weken is er een licht herstel te zien in het aantal nieuwe vacatures.

Dat blijkt uit arbeidsmarktdata van Intelligence Group en Jobdigger tot en met 3 mei 2020.

Gemiddelde daling aantal vacatures in weken sinds start crisis, bron IG en Jobdigger
Bron: Intelligence Group en Jobdigger

Sinds lockdown een kwart minder nieuwe vacatures
Sinds de intelligente lockdown is het aantal nieuwe vacatures in Nederland met een kwart afgenomen. Deze daling is bij werkgevers twee keer zo groot als bij (uitzend)bureaus, respectievelijk -36% en -18% in vergelijking met het gemiddelde aantal vacatures dat zij hadden in de eerste 10 weken van 2020.

Verschil per provincie in ontstaan van nieuwe vacatures, bron IG en Jobdigger
Bron: IG en Jobdigger

Kentering
In de laatste twee weken is de daling gestopt en is er zelfs sprake van een licht herstel. Het verlies van nieuwe vacatures is het grootst onder de middelbaar opgeleiden (-28%) in vergelijking met bijvoorbeeld wetenschappelijk opgeleiden (-16%).

Per provincie zijn er grote verschillen. De daling in vacatures is het grootst in Zeeland, Drenthe en Groningen. In Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht is de daling kleiner, hoewel nog steeds groot.

Mbo’ers en starters vrezen het meest voor hun baan
Veel (V)mbo’ers zijn bang hun baan in de komende twaalf maanden te verliezen (15%), de hoger opgeleiden zijn daar iets minder bang voor (12%). Dit is beduidend hoger dan voor de crisis, respectievelijk 8% en 7%.

Licht herstel van aantal nieuwe vacatures in laatste twee weken
Het verlies aan nieuwe vacatures sinds de start van de coronacrisis is het grootste bij de mbo-doelgroep (-28%), gevolgd door de hbo-doelgroep (-21%). Het verlies in arbeidsmarktvraag bij academici ligt op -16%.

21% van de (v)mbo’ers geeft aan minder betaalde uren te maken, terwijl 12% juist aangeeft meer betaalde uren te maken. Bij hoger opgeleiden is dit respectievelijk 17% en 5%.

Sinds kort weer meer dynamiek op arbeidsmarkt
“We zien een klein beetje goed nieuws als het gaat om de arbeidsmarkt. Ten opzichte van een tot twee weken geleden neemt het aantal gepubliceerde vacatures licht toe. Het is nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden, maar er is dus nog dynamiek op de markt, ondanks de onzekerheid. De te verwachten enorme toename van de werkloosheid zou iets kunnen worden verzacht door de grote krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt in combinatie met de behoefte aan een flexibele personeelsschil bij bedrijven,” volgens Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Bron: IG, 6 mei 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact