Skip to content

Crisis vermindert inkomensverschillen

Crisis vermindert inkomensverschillen

De inkomensverschillen zijn tijdens de crisis kleiner geworden. Na 2008 verdienden de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens 2,5 keer zo veel als de 20 procent met de laagste inkomens. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Voor de crisis waren de inkomens van de meest verdienende huishoudens nog 2,8 keer zo hoog. Zonder overheidsingrijpen verdienden de hoogste inkomens twaalf keer zo veel als de laagste inkomens. Door de herverdeling die de overheid invoerde is dit 2,5 keer geworden.

Crisis raakte zelfstandigen het meest

In 2012 lag het totale inkomen van huishoudens gemiddeld 0,7 procent lager dan in 2008. De inkomensdaling was niet gelijk verspreid over de huishoudens. Het inkomen van mensen in loondienst of met een uitkering is vast. Het inkomen van zelfstandigen beweegt sterker mee met economische ontwikkelingen. De krimp van de economie na 2008 zorgde voor een afname van het inkomen van zelfstandigen.

  • Bron HRPraktijk November

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact