Skip to content

Bewoners in de stad werken meer dan op platteland

Bewoners in de stad werken meer dan op platteland

In arme landen, moeten mensen langer werken om aan hun geld te komen. In rijke landen, blijken mensen in de stad meer uren te werken dan in plattelandsgebieden. Dat nemen stadmensen op de koop toe, omdat zij het leven in de stad erg fijn vinden.

 

Onderzoekers publiceerden hierover op VOX Policy Portal, een Europese site voor economisch wetenschappelijk onderzoek.

Langer werken in de stad
Dat mensen in minder ontwikkelde landen langer werken, begrijpen we wel instinctief: zij moeten meer uren draaien om een minimaal welvaartsniveau te halen. Daardoor hebben ze minder mogelijkheden voor ontspanningen en vrije tijd. Maar hoe komt het, dat mensen in grote steden langer werken dan op het platteland?

Landen waarin de technologie en regels gelijk zijn, laten flinke variatie zien in werkuren tussen verschillende regio’s. Dit blijkt te verklaren uit het verschil tussen grote steden en plattelandsregio’s.

Steden jagen lonen en consumptie aan
In stedelijke gebieden wonen veel mensen en dat heeft een aantrekkingskracht op het vestigingsbeleid van bedrijven. Want deze grote steden vormen voor bedrijven een aantrekkelijke afzetmarkt, direct naast de deur.

Door de beschikbaarheid van een keur aan consumptiegoederen, ligt het reële inkomen voor stadsbewoners hoger. De gemiddelde lonen zijn in de stad bovendien beter, door het aantrekkelijke arbeidsaanbod.

Meer arbeidsaanbod, meer bedrijven, meer werk
Het succes van de steden, trekt weer nieuwe bedrijven en inwoners aan, die van de stad willen profiteren. Doordat hoogwaardige werkkrachten beschikbaar zijn, vestigen meer bedrijven zich in grote steden, waardoor mensen daar meer uren gaan werken.

Ondanks dat stadbewoners veel werken, is het individuele welzijn van mensen die in de stad wonen en werken gemiddeld hoog, vergeleken met landelijke gebieden. Beleid om mensen -vanuit sociaal oogpunt- minder te laten werken, vinden de onderzoekers voor stadsbewoners daarom niet altijd wenselijk.

Investeren in infrastructuur helpt niet
Overheden proberen stedelijke regio’s te ontlasten, bijvoorbeeld door snelwegen en spoorlijnen aan te leggen. Maar als het effect van verstedelijking eenmaal is begonnen, is het moeilijk te stoppen.

Zo worden door betere wegen de vervoerskosten voor bedrijven en personeel lager. Doordat handelskosten tussen regio’s daardoor verminderen, trekken nog meer mensen en bedrijven naar de grote stad. Hierdoor neemt daar het werk en de werktijd opnieuw toe, terwijl het in omliggende regio’s afneemt.

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact