Skip to content

Arbeidsmarkttoeslag toont schaarste op arbeidsmarkt

Arbeidsmarkttoeslag toont schaarste op arbeidsmarkt

Het aanbod van ‘arbeidsmarkttoeslag’ neemt toe. Vooral in Zeeland en in de zorgsector gebeurt dit steeds vaker. Het verraadt schaarste op de arbeidsmarkt.

Vanuit alle hoeken op de arbeidsmarkt zijn er signalen dat de arbeidskrapte toeneemt. Zo ook het aanbieden van een arbeidsmarkttoeslag als extra financiële incentive om medewerkers te werven of te behouden.

Stijging van 83%
In het afgelopen jaar werd in 393 vacatures een arbeidsmarkttoeslag vermeld; dit is een stijging van 83% ten opzichte van een jaar eerder. Hieruit blijkt dat de schaarste op de markt weer noodzaakt tot het inzetten van deze financiële incentive om de werving te verbeteren c.q. de aansluiting met de arbeidsmarkt niet te missen. De arbeidsmarkttoeslag wordt veelal door (non-profit) organisaties gebruikt als antwoord op de toegenomen lonen die met name door intermediairs worden geboden op de arbeidsmarkt om mensen ‘los te weken’.

Arbeidsmarktoeslag steeds vaker in de zorg
Met name in de zorg wordt de arbeidsmarkttoeslag meer ingezet. In het afgelopen jaar was ruim driekwart van de vacatures waarin de toeslag vermeld werd gericht op medisch specialisten (76%); het gaat hier met name om psychiaters (47%) en specialisten ouderengeneeskunde (27%). Overige beroepsgroepen waar (in mindere mate) in het afgelopen jaar de arbeidsmarkttoeslag werd gebruikt in de werving:

  • Huisartsen (10%)
  • Psychologen (3%)
  • Hoger opgeleide verpleegkundigen (3%)
  • Middelbaar opgeleide verpleegkundigen (2%)
  • Medisch assistenten (2%)
  • Leidinggevende functies in de zorg (1%)
  • Inkopers (1%)
  • Beveiligingspersoneel (1%)

Zeeland meeste arbeidsmarkttoeslag
Opvallend is de verdeling naar provincie. In Zeeland, de provincie met de laagste werkloosheid, wordt veruit het vaakst de arbeidsmarkttoeslag ingezet om de doelgroepen sterker aan te trekken: 44% van de vacatures waarin arbeidsmarkttoeslag is genoemd is voor een bedrijf gevestigd in Zeeland, gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland. De verwachting is dat de arbeidsmarkttoeslag, nu de schaarste snel toeneemt en de concurrentie van detacheerders groot is, in de komende kwartalen veel meer en actiever gebruikt gaat worden. Met name in de zorg en het onderwijs. Ook in regio’s die geografisch een moeilijkere arbeidsmarkt hebben zal dit het geval zijn.

“Het betalen van een arbeidsmarkttoeslag is een bekend instrument om mensen te verleiden om te tekenen. Andere vormen zijn bijv. tekengeld, onkostenvergoedingen, bonus- en optieregelingen. Ondanks dat het een effectief hulpmiddel is, zijn dit niet de primaire beweegredenen van het beoogde talent. Investeren in professionele recruitment en arbeidsmarktcommunicatie zal deze zorginstellingen veel beter helpen om de schaarste te lijf te gaan dan het betalen van arbeidsmarkttoeslagen”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.
Intelligence Group / Jobdigger: Aantal vacatures in afgelopen jaar met arbeidsmarkttoeslag
In de provincie Zeeland zijn in het afgelopen jaar 180 vacatures geplaatst waarin het aanbod van een arbeidsmarkttoeslag vermeld werd. Daarna volgen Noord-Brabant en Noord-Holland met respectievelijk 52 en 33 vermeldingen.

Bron: Jobdigger en Intelligence Group, 25 augustus 2017

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact