Skip to content

Arbeidsmarktkrapte: de stille crisis

Arbeidsmarktkrapte: de stille crisis

Arbeidsmarktkrapte: de stille crisis

01-11-2023

131

Arbeidsmarktkrapte: de stille crisis

Door Simone Nederend (ABU)

Is het u opgevallen? In de verkiezingsprogramma’s is krapte op de arbeidsmarkt een onderbelicht thema. En als er over oplossingen wordt gesproken, dan gaat dat in algemene bewoordingen. Dat is best vreemd. Er liggen veel plannen. Voor de energietransitie, meer woningen en voor het betaalbaar houden van de zorg. Om maar iets te noemen.

Een paar getallen. Tot 2030 moeten er 981.000 woningen komen. Wie gaat ze bouwen? De vergrijzing rukt verder op. De gevolgen voor onze arbeidsmarkt: op elke 65-plusser zijn er inmiddels 3 mensen die werken. Die verhouding wordt ongunstiger. Het CBS voorspelt zelfs stagnatie in het aantal beschikbare arbeidskrachten vanaf 2025. Als we niets veranderen, staan we voor de uitdaging om met minder mensen meer werk te verrichten. Dit zet onze welvaart ernstig onder druk.

Nog een getal: UWV becijferde dat voor het realiseren van de noodzakelijke energietransitie de komende jaren 100.000 mensen extra nodig zijn. Extra dus. In banen die er nu nog niet zijn. Momenteel werkt een op de zeven mensen in de zorg. Straks zouden dat er een op de drie moeten zijn.

Mooi dus al die plannen die er zijn en ongetwijfeld nog komen. Maar wie gaat ze uitvoeren? Nu Nederland moet veranderen en we mensen nodig hebben is de arbeidsmarkt krapper dan ooit.

Onze leden bieden een deel van de oplossing. Hoe? Door te doen waar ze goed in zijn, namelijk mensen van-geen-werk-naar-werk te begeleiden, van-werk-naar-werk te begeleiden (vaak in nieuwe sectoren) en vooral mensen op te leiden. Elke uitzender moet daartoe verplicht een deel van de loonsom besteden.

Een ander deel van de oplossing ligt in Den Haag. Eerder riepen we de politiek op om te zorgen voor een soepel werkende arbeidsmarkt die het voor mensen gemakkelijk maakt om van-baan-naar-baan over te stappen, met zo min mogelijk risico’s. Ook pleiten we voor een Deltaplan, samen met publiek en private partners, om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

De campagne voor de verkiezingen komt langzaam op stoom. Ook de ABU voert campagne. Vandaag start: Uitzendwerk brengt Nederland in beweging. Daarin staat de cruciale rol van uitzendwerk bij het realiseren van alle genoemde plannen centraal. Benieuwd hoe de campagne eruitziet? Bekijk de video.

Arbeidsmarktkrapte is een stille crisis en potentieel maatschappelijk ontwrichtend. Het is een thema dat we niet kunnen negeren.

Simone Nederend (ABU) 

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact