Skip to content

ABU wil duizenden werklozen aan werk helpen

ABU wil duizenden werklozen aan werk helpen

De komende twee jaar wil de Algemene Bond Uitzendondernemingen 64.000 langdurig werklozen aan werk helpen.

De ABU werkt hiervoor samen met Cedris (sociale werkplaatsen), NRTO (opleidingen) en OVAL (duurzame inzetbaarheid). Dit meldt de Telegraaf.

Apeldoorn
Volgens ABU-directeur Jurriën Koops gaan uitzendbureaus gemeenten benaderen waar colleges zijn gevormd, te beginnen in het najaar in Apeldoorn. Het samenwerkingsverband wil de gegevens van langdurig werklozen van gemeenten en UWV inzichtelijk en actueel maken.

Expertise
Met de expertise op het gebied van matching, scholing en profielen wil men 20% van de 318.000 nieuwe banen laten vervullen door langdurig werklozen.

Actueel profiel
Hoewel het personeelstekort op de arbeidsmarkt snel toeneemt, weten werkgevers de langdurig werklozen nauwelijks te vinden. Daarom moeten de profielen worden geactualiseerd.

Voorwaarden
Koops wil dat gemeenten één loket hebben voor langdurig werklozen, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Ook moet iemand die vanuit de bijstand een baan accepteert er financieel niet op achteruit gaan.

Bron: Telegraaf, 26 juni 2018

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact