Skip to content

ABN AMRO: arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

ABN AMRO: arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

ABN AMRO: arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Ruim 900.000 55- tot 65-plussers zouden bereid zijn om na hun pensioen nog langer door te werken, stelt ABN AMRO. Werkgevers moeten het voortouw nemen om dit potentieel te benutten, vindt Mario Bersem, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening.

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut. Dat meldt de ABN AMRO. Naar schatting zijn 236.000 pensioengerechtigden nu al werkzaam en staan er ruim 250.000 volledig gepensioneerden klaar om de arbeidsmarkt te betreden.

Werkgevers dienen het voortouw te nemen om dit potentieel te benutten, concludeert ABN AMRO in een rapport dat vandaag is gepubliceerd. Zo kunnen zij passend werk bieden aan gepensioneerden en het gesprek over doorwerken al ruim vóór de AOW-leeftijd voeren.

Ook stelt het rapport dat doorwerken in deeltijd een integraal onderdeel moet worden van het HR-beleid, met een geleidelijke uitfasering van het werk na de AOW-leeftijd. Doorwerken is bovendien fiscaal aantrekkelijk, zowel voor werkgevers als werknemers, omdat de belastingdruk na pensionering veel lager is. Daarnaast is loondoorbetaling bij ziekte voor AOW’ers teruggebracht tot zes weken in plaats van twee jaar.

Flexibele werktijden en doorwerken in deeltijd kunnen meer gepensioneerden activeren

Het toekomstige arbeidspotentieel onder pensioengerechtigden is vooral te vinden onder 55- tot 65-jarigen. Bijna driekwart van deze groep – ruim 900.000 personen –  geeft aan langer te willen doorwerken. 

Desondanks blijft een groot deel van dit enorme arbeidspotentieel nog onbenut. Werkgevers kunnen hier iets aan doen, stelt Mario Bersem, Sector Econoom Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “Aantrekkelijke werkzaamheden, flexibele werktijden en de mogelijkheid om in deeltijd door te werken, kunnen een deel van de pensioengerechtigden over de streep trekken.”

Gepensioneerden als flexibele schil

Ook veel pensioengerechtigden kiezen er vaker voor om als zzp’er verder te werken in de sector waar zij werkzaam waren: van alle werkzame 67-plussers is maar liefst 53 procent zelfstandige, onder wie veel zzp’ers.

Er zijn nieuwe vormen van flexibiliteit nodig die tegemoetkomen aan de wensen van gepensioneerden en werkgevers. Zo zijn er gespecialiseerde uitzendbureaus die gepensioneerden naar werk bemiddelen.

Bersem: “Er zijn nieuwe vormen van flexibiliteit nodig die tegemoetkomen aan de wensen van zowel gepensioneerden als werkgevers. Zo zijn er gespecialiseerde uitzendbureaus die gepensioneerden naar werk bemiddelen. Zij kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als flexibele schil of om specifieke opdrachten of werkzaamheden uit te voeren. Zo kunnen deze ‘doorwerkers’ deels aan de vervangingsvraag voldoen die in de komende decennia door de vergrijzing alleen maar zal toenemen.”

“Het arbeidspotentieel van gepensioneerden is aanzienlijk en neemt in de komende tien jaar elk jaar toe. Als je hierbij de ervaring en kennis van ouderen optelt, is het duidelijk waarom doorwerken ook een maatschappelijk belang dient.”

Aantal doorwerkende 67-plussers sinds 2013 ruim verdubbeld

In het afgelopen decennium is de arbeidsdeelname van pensioengerechtigden in Nederland al spectaculair gestegen. Zo is de arbeidsdeelname van 67-plussers toegenomen van 8 procent in 2013 naar 12,5 procent in 2023. In aantallen is deze groep arbeidskrachten zelfs verdubbeld: van 118.000 naar 236.000. Dit is voor een kwart te verklaren door de vergrijzing, het resterende deel komt voort uit de grotere arbeidsdeelname van deze groep. 

Daarmee is Nederland opgeklommen uit de lagere plekken op de ranglijst van het aantal werkzame ouderen naar de bovenkant van Europa, vlak achter Zwitserland en Zweden. Hierbij heeft overheidsbeleid een grote rol gespeeld, waaronder de verhoging van de AOW-leeftijd en de afschaffing van VUT-regelingen. 65-plussers zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de landbouw en in transport en logistiek. De ABN AMRO verwacht dat de komende tien jaar het aantal werkzame gepensioneerden verder zal stijgen.

 ABN AMROonbenut arbeidspotentieelwerkende gepensioneerden

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact