Skip to content

Werkzoekenden omscholen naar krapteberoepen

Werkzoekenden omscholen naar krapteberoepen

Werkzoekenden omscholen naar krapteberoepen

40% van de werkgevers heeft moeite om vacatures te vervullen. UWV en Randstad gaan nu samenwerken om werkzoekenden met behoud van uitkering en baangarantie op te leiden naar kansrijke functies.

In steeds meer sectoren is het vinden van goed opgeleid personeel een uitdaging. Vier op de tien werkgevers heeft moeite om vacatures te vervullen. Dat is een stijging met vorig jaar, toen nog een derde van de vacatures lastig in te vullen was. Randstad en UWV gaan werkzoekenden met een lopende uitkering omscholen naar beroepen waar krapte heerst. Na afloop van het omscholingstraject krijgen de vakmensen een baangarantie van een tot twee jaar.

De roep om vakmensen als metselaars, verpleegkundigen, leerkrachten en ict’ers is groot. Bij vacatures die moeilijk vervulbaar zijn, worden vaak specifieke functie-eisen gevraagd. Een vakdiploma of certificaat bijvoorbeeld, of relevante werkervaring en specifieke vakkennis. Scholing of omscholing zorgt voor de juiste kwalificaties waarmee de match wel gemaakt kan worden.

Kansrijke functies
Randstad en UWV leiden aankomende twee jaar kandidaten op naar kansrijke functies binnen de zorg, bouw, transport, logistiek, onderwijs, zakelijke dienstverlening, ict en horeca. UWV zorgt dat werkzoekenden kunnen deelnemen aan de opleiding met behoud van uitkering. Het volgen van een opleiding bij Randstad wordt mogelijk voor mensen met een uitkering in de WW, Wajong of WIA. Tijdens de opleidingsperiode geldt er geen sollicitatieplicht.

Tof Thissen, directeur UWV Werkbedrijf: ‘In een markt waarin bedrijven schreeuwen om personeel en werkzoekenden graag aan de slag willen, moeten we verder kijken dan alleen de huidige werkervaring of vakkennis. Het is goed dat we werkzoekenden nu op basis van motivatie en competenties kunnen omscholen naar krapteberoepen. Zo kan een totale carrièreswitch gerealiseerd worden.’

Baangarantie
Randstad maakt gebruik van haar eigen vakschool en erkende opleiders. Na het succesvol doorlopen van een opleiding biedt Randstad een baangarantie van een tot twee jaar aan. Tijdens het traject worden deelnemers begeleid door een opleidingsadviseur.

Randstad leidt jaarlijks ruim 25.000 flexwerkers op. Naast vakopleidingen zijn dit ook vakvoorwaardelijke trainingen. Binnen Randstad Techniek zijn 26% van de technische vakkrachten opgeleid door Randstad zelf, naar verwachting gaat Randstad de komende jaren twee keer zoveel mensen zelf opleiden in schaarse functies.

Peter Feld, operationeel directeur Randstad Nederland: “Samen met het UWV kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen een betere toegang tot werk krijgen. Ook mensen die vroeger geen vakopleiding hebben gedaan, geven we de mogelijkheid die keuze nu wel te maken. Doordat werkzoekenden met behoud van uitkering en zonder sollicitatieplicht aan een opleiding kunnen beginnen, verkleinen we de drempel en kunnen we meer mensen opleiden voor branches waar ze zitten te springen om goed gekwalificeerd personeel. Het is mooi dat we met trajecten als deze met het UWV kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen voor de arbeidsmarkt.”

Bekijk meer informatie over de opleidingstrajecten van Randstad.

Bron: Randstad en UWV, 8 oktober 2018

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact