Skip to content

Werknemers meer tevreden over arbo-contact

Werknemers meer tevreden over arbo-contact

Werknemers zijn meer tevreden over hun contact met de arbodienst. Vergeleken met 2016 zijn medewerkers nu meer te spreken over de werkwijze, de toegankelijkheid van de professionals, en de manier waarop met privacy wordt omgegaan.

Dat zijn enkele conclusies uit onafhankelijk onderzoek van marktonderzoeksbureau Ipsos onder ruim 900 medewerkers, in opdracht van de brancheorganisatie van arbodiensten OVAL.

Tweederde tevreden
Het onderzoek richtte zich op de communicatie met de arbodienst, de gemaakte afspraken en de manier van werken, en vroeg naar de dienstverlening van de bedrijfsarts, de casemanager of contactpersoon en ‘andere medewerkers’. Zo’n 70% is in het algemeen ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ over de arbodienst. De waardering voor de casemanager of contactpersoon steeg van 66% naar 71%, op het gebied van privacy zelfs van 66% naar 75%.

Teamwork
Volgens OVAL-directeur Petra van de Goorbergh laten de uitkomsten positieve effecten van taakdelegatie binnen de bedrijfsgezondheidszorg zien. “Goede bedrijfsgezondheidszorg en preventie vragen om teamwork waarbij krachten van bedrijfsartsen, casemanagers, arboverpleegkundigen en andere professionals worden gebundeld. Zo wordt ieder op zijn of haar deskundigheid ingezet en is meer ruimte voor maatwerk. En daar is meer en meer tevredenheid over, zo blijkt.”

Preventie
“De bedrijfsarts houdt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid, maar krijgt meer tijd om alleen die werkzaamheden te doen die echt alleen hij kan uitvoeren”, legt Van de Goorbergh uit. “De bedrijfsarts heeft daardoor ook meer ruimte om verzuim te voorkomen door werkgevers te adviseren over preventie.”

Werkwijzer Taakdelegatie
Begin mei heeft het ministerie van SZW de Werkwijzer Taakdelegatie gelanceerd. Kern is dat bepaalde uitvoerende taken worden uitgevoerd door specialisten, zoals de casemanager of arbeidsdeskundige, met als doel de kwaliteit te verhogen door doeltreffender te werken. OVAL aan de Werkwijzer bijgedragen, de branchevereniging heeft de belangrijkste elementen gebundeld en vertaald naar twee folders.

OVAL
OVAL bundelt de krachten van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit. Zij maken samen duurzame inzetbaarheid werkend. Hun opdrachtgevers zijn werkgevers, verzekeraars, UWV, gemeenten en individuele werknemers en werkzoekenden. OVAL-leden voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze worden hier regelmatig op getoetst.

Bron: OVAL, 26 juni 2019

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact