Skip to content

Werkloosheid daalt, maar voor groei is meer personeel nodig

Werkloosheid daalt, maar voor groei is meer personeel nodig

In 2016 nemen bedrijven meer personeel aan, waardoor de werkloosheid kan dalen. Het is nauwelijks voor te stellen, maar over zeven jaar krimpt het personeelsaanbod en dat is ronduit slecht voor de groei. Onze economie heeft dan juist extra personeel nodig, dat bovendien harder en slimmer moet werken.

Dat maakt Personeelsnet op uit cijfers van het CBS met de gezamenlijke ondernemersorganisaties en een prognose voor 2016 door economen van de Rabobank.

Bedrijven nemen meer personeel aan in 2016
Ondernemers zijn voor het komend jaar positiever dan in de afgelopen jaren: 18 procent denkt dat de personeelsomvang zal toenemen, tegen 13 procent die een afname verwacht. Vooral de groothandel, de zakelijke dienstverlening en de informatie- en communicatiebranche denken extra personeel aan te nemen.

Het ondernemersvertrouwen was aan het begin van het vierde kwartaal in alle bedrijfstakken positief. In alle sectoren verwachten ondernemers een stijging van de omzet in 2016. Ook de investeringen blijven groeien.

Werkloosheid is smet op de groei
De groei van de Nederlandse economische komt volgens de Rabobank ruim boven de 2 procent uit. Er is sprake van ‘inhaalgroei’ vanwege de voorgaande magere crisisjaren. De werkloosheid vormt volgens de Rabo-economen wel ‘een duidelijke smet’ op de economische vooruitzichten. Dat blijft ook in 2016 zo, maar de werkelijkheid is gelukkig iets rooskleuriger dan de kille cijfers. Want er zijn meer banen bijgekomen en die groei zet in 2016 zelfs sneller door. Maar het arbeidsaanbod groeit ook, waardoor het werkloosheidscijfer maar met kleine stapjes daalt.

Het arbeidsaanbod stijgt omdat sommige werkzoekenden die tijdens de crisis waren afgehaakt, zich nu toch weer melden voor een baan. Daarnaast zijn er mensen die door de vele hervormingen van de afgelopen jaren de arbeidsmarkt worden ‘opgeduwd’, zoals gehandicapten en flexwerkers. En door de verhoging van de AOW-leeftijd, blijven ouderen bovendien langer actief op de arbeidsmarkt.

Meer arbeidsaanbod is goed, maar nu even niet
Het grotere arbeidsaanbod zorgt er nu dus helaas voor, dat de werkloosheid maar niet echt snel wil afnemen. Maar op de middellange termijn is het extra arbeidsaanbod juist goed, want voor economische groei zijn arbeidskrachten hard nodig.

Die arbeidskrachten moeten dan wel goed worden voorbereid op het arbeidsaanbod. De overheid en bedrijven moeten er samen voor zorgen dat de kwalificaties van werkzoekenden beter gaan aansluiten op de vraag. Ook zullen de werkgeverslasten omlaag moeten, zodat het aantrekkelijk blijft om Nederlands personeel in dienst te nemen.

Groei hangt af van mensen en technologie
Over zeven jaar gaat de Nederlandse beroepsbevolking krimpen, omdat dan meer mensen (door pensioen) de arbeidsmarkt verlaten dan erbij komen. Maar voor groei is arbeidskracht nodig, dus dat is geen goede ontwikkeling. Een oplossing kan zijn om de arbeidsproductiviteit te verhogen, maar die is in Nederland al erg hoog. We werken al met toptechnologie, we hebben een hoog opgeleide beroepsbevolking en een goed functionerend economisch systeem.

Om toch meer arbeidsproductiviteit te bereiken, worden we afhankelijk van de wereldwijde technologische vooruitgang. Daarom is het vooral belangrijk dat bedrijven en mensen in Nederland hier optimaal van blijven profiteren.

Of toch maar meer en harder werken?
Meer uren werken, kan ook een oplossing zijn om de groei te handhaven. Maar we werken al langer door, terwijl ook meer vrouwen blijven werken. De arbeidsparticipatie is dus al groot, maar als het echt moet, zouden Nederlanders die nu in deeltijd werken wel meer uren kunnen gaan werken, volgens de Rabo-economen.

Een andere oplossing kan zijn om arbeidskrachten van buiten te halen. Zo kan de toestroom van vluchtelingen misschien een zegen blijken voor het arbeidsaanbod en de groei. Maar in het beste geval zal het positieve effect daarvan pas op de langere termijn zichtbaar worden.

*Bron nov Personeelsnet

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact