Skip to content

Werkgevers positief over werkgelegenheid Q4

Werkgevers positief over werkgelegenheid Q4

Werkgevers positief over werkgelegenheid Q4

De verwachte werkgelegenheid in Nederland voor het vierde kwartaal is gelijk aan het derde kwartaal, volgens de Arbeidsmarktbarometer van ManpowerGroup.

De arbeidsmarkteffecten van de ‘brexit’ voor Nederland blijven uit.

Zie de infographic

Nederlandse werkgevers verwachten dat de werkgelegenheid in oktober tot en met december hetzelfde blijft ten opzichte van het afgelopen kwartaal. Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q4 van 2016 komt uit op +3%, precies hetzelfde cijfer als in Q3 en 2 procentpunten hoger ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Dit blijkt uit de arbeidsmarktbarometer (MEOS Q4) van ManpowerGroup, uitgevoerd onder bijna 59.000 werkgevers, waarvan 750 in Nederland. Dit betekent dat de MEOS-score voor het zevende kwartaal op een rij positief is.
MEOS Q4 2016 infographic Nederland
In zes van de negen sectoren verwachten werkgevers meer medewerkers aan te nemen dan in het voorgaande kwartaal. “Het effect van het Britse referendum over de brexit heeft voor het komende kwartaal geen merkbare gevolgen voor de werkgelegenheid”, aldus José Brenninkmeijer, commercieel en operationeel directeur van ManpowerGroup Nederland. “Opvallend is dat hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk. Het werkgelegenheidscijfer komt hier, net als vorig kwartaal en dezelfde periode een jaar geleden, uit op +5%. Dit heeft mogelijk te maken met de onzekerheid over het moment van de daadwerkelijke uitstap en de gevolgen hiervan. De arbeidsmarkt draait nu nog zoals voorheen en angst voor eventuele ingrijpende gevolgen lijken, mogelijk tijdelijk, te zijn weggeëbd.”

Stabiliteit ondanks brexit
Vooral in de financiële en zakelijke dienstverlening zijn Nederlandse werkgevers positief. Voor het vijfde kwartaal op rij zijn zij het meest optimistisch met een score van +8%. “Hiermee is het werkgelegenheidscijfers zelfs precies gelijk gebleven en zijn ook in deze sector geen directe gevolgen merkbaar.” Het is nog wachten op de sprong voorwaarts voor alle sectoren naar cijfers die vergelijkbaar zijn met de periode van voor het uitbreken van de crisis in 2008. “Wellicht heeft de brexit die sprong uitgesteld, maar stabiliteit en voorzichtige stappen vooruit lijken de nieuwe werkelijkheid te zijn”, aldus Brenninkmeijer.

In perspectief
Voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2015 zijn alle regio’s van Nederland positief over de werkgelegenheid. De noordelijke regio herstelde zich in het afgelopen kwartaal met een groei van -3% naar +1%. Naast Nederland zijn ook andere landen in Europa optimistisch. Het werkgelegenheidscijfer van Duitsland verdubbelt in één kwartaal van +4% naar +8%. “Opvallend, en daarbij gunstig voor de Nederlandse economie. Traditiegetrouw is Duitsland de voortrekker van onze arbeidsmarkt,” schetst Brenninkmeijer. In Europa scoren Finland, Italië, Zwitserland en België het zwakst met een magere +1%. Zie de internationale factsheet Q4 2016.

Bron: ManpowerGroup, 13 september 2016

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact