Skip to content

Werkgevers geven meer aandacht aan gezondheid en flexibele uren werknemers

Werkgevers geven meer aandacht aan gezondheid en flexibele uren werknemers

Een groot deel van de werkgevers in Nederland heeft zich voorgenomen in het komend jaar meer aandacht te besteden aan de gezondheid van hun werknemers.

Goede voornemens van werkgevers voor 2021

Daarnaast lijken veel Nederlandse werknemers dit jaar te kunnen rekenen op meer flexibele werkuren. Dit blijkt uit de ‘Global Sentiment Survey: Employment in a Time of Crisis’ van Indeed, een wereldwijd onderzoek onder meer dan 14000 werknemers en ruim 3600 werkgevers. In Nederland deden meer dan duizend werknemers en 250 werkgevers mee aan het onderzoek.

Gezondheid werknemers belangrijker
“Door de pandemie en het thuiswerken realiseren zowel werkgevers als werknemers dat de fysieke én mentale gezondheid van henzelf en collega’s een belangrijk goed is”, stelt Arjan Vissers van Indeed. Veertig procent van de werkgevers geeft aan in 2021 meer aandacht te besteden aan het welzijn en de geestelijke gezondheid van hun werknemers. Werkgevers geven hierbij duidelijk gehoor aan de wens van werknemers. Van de ondervraagde werknemers verwacht namelijk meer dan een derde dat hun werkgever meer aandacht heeft voor het welzijn en de geestelijke gezondheid van werknemers. “Die ontwikkeling is door de gezondheidscrisis van afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt”, vervolgt Vissers.

Definitieve doorbraak flexibele werkweek
Uit het onderzoek van Indeed blijkt bijna de helft van de Nederlandse werkgevers komend jaar met verbeterde maatregelen te komen om flexibele werkuren voor haar werknemers mogelijk te maken. Ook wereldwijd geeft de helft van de werkgevers aan zich in het komend jaar hard te maken voor de flexibele werkweek. “Dat is in lijn met de toegenomen aandacht voor gezondheid van personeel binnen organisaties”, aldus Vissers. “Werknemers krijgen meer de ruimte om de werkweek naar eigen wens in te vullen. Doel is om de fysieke- en mentale gesteldheid op peil te houden. Ook in buurlanden België en Duitsland zie je dat de invoering van arbeidscontracten met flexibele werktijden in toenemende mate populair is onder werkgevers.”

Werkgever stapt af van kantoorplekken
Hoewel gedeeltelijk thuiswerken in het afgelopen jaar voor veel Nederlanders de norm is gebleken, geeft veertig procent van de werkgevers aan dit jaar het thuiswerken beter te gaan faciliteren. Dit is terug te zien in de krimp van het aantal kantoorplekken: dertien procent van de werkgevers zet in op een afname van het aantal werkplekken op kantoor. Minder dan het wereldwijde gemiddelde van ruim zeventien procent. “Dit verschil toont aan dat een groot deel van de werkgevers in Nederland het thuiswerkbeleid al relatief goed op orde hebben”, zegt Vissers. ”Zij hoeven dan ook in het komende jaar weinig meer aan dat beleid te veranderen.”

Werknemer ziet privé-werkbalans zonnig in
Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of de pandemie ook uitwerking heeft gehad op hun privé-werkbalans. Van de ondervraagde werknemers stelt 36 procent van hen dat de grens tussen werk en privé door toedoen van de pandemie is vervaagd, dertig procent geeft juist aan dat die grens nu duidelijker is dan ooit. Voor het komend jaar is de Nederlander optimistisch gestemd: bijna veertig procent voorspelt dat de ontwikkelingen in het komend jaar de privé-werkbalans ten goede gaan komen.

Bron: Indeed.nl, 14 januari 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact