Skip to content

Werkgelegenheid groeit volgend jaar in alle regio’s

Werkgelegenheid groeit volgend jaar in alle regio’s

De werkgelegenheid en de productie groeien volgend jaar in alle Nederlandse regio’s.

Dat schrijven economen van de Rabobank dinsdag in een prognose voor 2016.

Door de stijging van de productie neemt overal de werkgelegenheid toe en daalt de werkloosheid. Voor heel Nederland wordt een groei van de werkgelegenheid met 1,5 procent voorzien en een afname van 0,8 procentpunt van de werkloosheid.

Werkgelegenheid

De daling van de werkloosheid wordt geremd doordat de beroepsbevolking naar verwachting met een half procent toeneemt. In tijden van werkgelegenheidsgroei worden mensen namelijk aangemoedigd om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Hoewel de werkloosheid waarschijnlijk in alle regio’s zal dalen, blijft de werkloosheid in de regio’s Groot-Rijnmond, Agglomeratie Den Haag, Flevoland en Overig Groningen nog wel op een relatief hoog niveau liggen.

In Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Limburg daalt de werkloosheid juist snel door de relatief sterke toename van de vergrijzing, waardoor de beroepsbevolking krimpt.

Economische groei

De economische groei zal landelijk 2,75 procent bedragen in 2016, geholpen door de uitvoer, de particuliere consumptie en private investeringen. De Randstedelijke regio’s hebben de meeste groeipotentie.

“Vooral regio’s waar bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening of de groothandel fors is vertegenwoordigd hebben veel potentie. Daar waar de overheid en de zorg sterk zijn vertegenwoordigd verwachten we minder uitbundige groeicijfers. Hierdoor zal de noordvleugel van de Randstad komend jaar goed presteren en zullen regio’s in Noord-Nederland iets achterblijven”, zegt Rabobank-econoom Rogier Aalders.

  • Bron NU.nl November

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact