Skip to content

We hebben wel meer stress, maar het kan altijd erger

We hebben wel meer stress, maar het kan altijd erger

Op de Nederlandse werkvloer groeit de stress, maar werknemers staan hier wel minder onder druk dan elders in Europa. Sterker nog, het stressniveau is in ons land zelfs het laagst.

 

Dit blijkt uit het onderzoek ‘The Workforce View in Europe 2015/2016’ van ADP Europe onder ruim 11.000 werknemers uit de acht belangrijke economieën van Europa, waaronder 1.500 Nederlanders.

Gemotiveerd aan het werk blijven
Een goed evenwicht tussen werk en privéleven is voor werknemers de belangrijkste reden om gemotiveerd aan het werk te blijven. De aantrekkende Europese economie lijkt vooral in Nederland het optimisme over de arbeidsmarkt goed te doen: Nederlandse werknemers behoren tot de meest positief gestemde in Europa. Alleen Duitse werknemers zijn nog opgewekter: van hen geeft 82% aan optimistisch te zijn over de toekomst van zijn werk.

Misschien hangt dat ook wel samen met de mate van stress die we in Nederland ervaren. Want in vergelijking met Europese collega’s is het werkstressniveau in ons land met 35% zelfs het laagst. Twee op de vijf Europese werknemers (44%) zeggen regelmatig last te hebben van werkstress. In Polen (54%) en Duitsland (50%) is de mate van stress op de werkvloer het hoogst.

Talent behouden blijft uitdaging
Toch moeten ook Nederlandse werkgevers meer doen om stress onder hun personeel te monitoren en beheersen, vindt Loraine Blommendaal, HR-directeur bij ADP. Zij wijst op de potentiële gevolgen van stress op de productiviteit en tevredenheid van personeel.

“Ook het personeelsverloop neemt vaak een vlucht als stress de overhand krijgt,” aldus Blommendaal. Het onderzoek geeft aan dat ruim een derde (34%) van de Europese werknemers van plan is om binnen drie jaar van werkgever te veranderen.

Talent voor de organisatie winnen
De wens om van baan te wisselen is niet overal in Europa even sterk. Duitsland heeft de meest loyale werknemers, terwijl werknemers in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Polen het minst geneigd zijn langdurig bij hun werkgever te blijven.

Ook in Nederland moeten organisaties de komende jaren meer doen om talent voor hun organisatie te winnen en behouden: ruim één op de vier Nederlandse werknemers (28%) is van plan om binnen drie jaar van werkgever te veranderen.

Andere opvattingen tussen generaties
Generatieverschillen zorgen voor problemen op de werkvloer, zo geeft ruim de helft (55%) van de Nederlandse werknemers aan. Op Europees niveau is dat percentage nog hoger (67%).

De voornaamste reden voor deze zogenaamde intergenerationele problemen is het verschil van inzicht over de aanpak van zaken. Daarnaast heerst de opvatting dat oudere werknemers langer doorwerken, waardoor onvoldoende ruimte overblijft voor nieuw talent. Ook hebben jongere en oudere werknemers andere opvattingen over de waarden binnen de organisatie en groepsverantwoordelijkheid.

Waardering voor ervaring van ouderen
Hoewel een deel van de werknemers moeite heeft om met de steeds grotere leeftijdsverschillen tussen collega’s om te gaan, is er ook waardering voor ervaring die leeftijd met zich mee kan brengen.

Zo zegt 39% van de Europese werknemers dat hun organisatie zich zorgen maakt over het verlies van talent en kennis naarmate meer werknemers met pensioen gaan.

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact