Skip to content

Vraag naar HR-professionals stijgt met 39 procent

Vraag naar HR-professionals stijgt met 39 procent

Bedrijven nemen weer personeel aan en hebben daarom behoefte aan meer HR-professionals. De totale vraag naar HR-professionals is het afgelopen kwartaal met 39% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De grootste groei is zichtbaar in de vraag naar recruiters, want die stijgt 71% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014.

De vraag naar professionals die zich specialiseren in HR-beleid en advies, is in dezelfde periode echter afgenomen met 12%. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek van Yacht naar de trends en ontwikkelingen op de HRM-arbeidsmarkt.

Recruitment vereist vakmanschap
Volgens Ellen Bergh, Commercieel Manager Yacht HRM, is het recruitmentlandschap sterk veranderd vergeleken met de situatie van een jaar geleden. Door reorganisaties en bezuinigingen werd het vak ‘weggeschoven’ onder HR en niet langer gezien als separate functie.

Nu het economisch herstel doorzet, komen organisaties daar volgens Bergh massaal van terug. “Recruitment is een vak waar vakmanschap voor vereist is. Bedrijven zoeken dan ook met spoed recruitmenttalent om de strijd om talent op de arbeidsmarkt niet te verliezen.”

Extra specialisatie nodig
Recruiters moeten zich wel blijven ontwikkelen. De recruiter van nu heeft namelijk niet alleen kennis van de arbeidsmarkt, doelgroepen en informatietechnologie, maar beschikt ook over diepgaande vak- en of branchekennis. Dit vraagt om een dubbele specialisatie.

Regionaal is de vraag naar recruiters het grootst in Eindhoven (57%) en in Amsterdam (95%). Mogelijke verklaring hiervoor is dat er in de regio Eindhoven een grote behoefte bestaat aan technische, vaak moeilijk vindbare profielen. Amsterdam is traditioneel de standplaats van vele intermediairs die continu zoeken naar recruitmenttalent.

* Bron Augustus Personeelsnet

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact