Skip to content

Verwachte krimp flexibele schil achterhaald

Verwachte krimp flexibele schil achterhaald

Verwachte krimp flexibele schil achterhaald

Groeit de flexibele schil wel of niet na de coronacrisis? Die vraag stond centraal tijdens het webinar dat de ABU op 12 oktober organiseerde. Sarike Verbiest, onderzoeker bij TNO en Wim Davidse schenen hun licht op de toekomst. Aanleiding was het onderzoek Ontwikkelingen flexibiliteitsmaatregelen van bedrijven in Nederland. Nu en in de toekomst. dat de ABU begin dit jaar liet uitvoeren. Daaruit bleek dat bedrijven verwachten dat de flexibele schil de komende jaren kleiner wordt en daalt van 28% naar 19% in 2025. De krapte op de arbeidsmarkt en de komst van de Wab verklaarden deze verwachtingen. Ook bleek dat inleners meer en vaker hun heil in interne flexibiliteitsmaatregelen zochten. Dat sluit aan bij de oproep die AWVN onlangs deed en eerder dit jaar ook door de commissie-Borstlap werd bepleit.

Dat was begin 2020 – nog voor de coronacrisis.

Bekijk het ABU webinar

Met de kennis van nu is het antwoord op de vraag of de flexibele schil de komende jaren groter of kleiner wordt niet eenduidig. Kijken we naar de historie, dan zien we dat na elke grote economische crisis de omvang van de flexibele schil groeit. Dat is ook wat Wim Davidse, expert flexibele arbeidsmarkt, ziet. Hij signaleert groei met kansen voor uitzenders. “Uitzenders moeten zich ontwikkelen tot leveranciers van wendbaarheid,” zo stelde hij. “Als er iets belangrijk is in deze en de komende periode is het flexibel kunnen meegaan met de eisen van de markt.” Uit het onderzoek bleek dat 46% van de inleners kansen ziet voor uitzenders om hun toegevoegde waarde voor inleners te vergroten. Het gaat dan om selectie van personeel, inwerken, planning en poolmanagement. De toekomst van uitzendwerk lijkt te liggen in een sterker en meer strategisch partnerschap tussen uitzendbureaus en inleners.

Sarike Verbiest was iets voorzichtiger in haar voorspelling over de omvang van de flexibele schil na corona. Zij verwees naar het onderzoek waaruit bleek dat bedrijven meer gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheden die interne flexibiliteit biedt. Bijvoorbeeld flexibele werktijden, bredere inzetbaarheid van personeel, een flexpool en gericht roulatiebeleid van medewerkers.

Motieven voor flexibele arbeid
De motieven om flexibele arbeid in te huren blijven overeind. Het gaat bedrijven om het opvangen van conjuncturele schommelingen, opvang van ziekte en de behoefte aan specifieke kennis.

In het onderzoek is specifiek gevraagd naar de motieven voor werkgevers om te werken met uitzendkrachten boven andere vormen van externe flexibele arbeidsrelaties. “Dan noemen inleners vooral het direct kunnen stoppen via het uitzendbeding als het tijdelijk werk is afgerond, de snelle beschikbaarheid van mensen en het vullen van de laatste gaten in hun planning,” aldus Verbiest.

Bron: ABU, 13 oktober 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact