Skip to content

Uitzendbranche zet extra in op taal

Uitzendbranche zet extra in op taal

Taal op de werkvloer in de Week van de Alfabetisering 2016

Zonder taal-, reken- en digitale vaardigheden kost het extra inspanning om te kunnen functioneren in de samenleving en dus ook op de werkvloer. Ook in het databestand van de uitzendorganisaties zitten mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen in woord en geschrift. Minder-taalvaardige uitzendkrachten missen daardoor mogelijk informatie, begrijpen minder goed de werkinstructies en lopen vaker een veiligheidsrisico. Mede hierdoor kunnen zij zichzelf minder goed ontplooien in hun werk en zijn minder goed in staat scholing te volgen en dit met een positief resultaat af te ronden. Daarnaast past investeren in taal in het kader van goed werkgeverschap binnen het binden en boeien programma van uitzendorganisaties. Het vergroten van de taalvaardigheid leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt, grotere tevredenheid en motivatie en zorgt voor een betere binding tussen uitzendkracht en uitzendorganisatie.

Inzetten van de extra actielijnen
Als ambassadeur van het Taalakkoord heeft STOOF, samen met het Ministerie van SZW, de Stichting Lezen en Schrijven en uitzendorganisaties extra actielijnen uitgezet hetgeen enerzijds bijdraagt aan het herkennen en bespreken van het niveau van de taalvaardigheid van uitzendkrachten door intercedenten (bewustwording) en anderzijds kunnen gratis taaltrainingen worden aangeboden aan uitzendkrachten (employability).

Ambitieuze acties
Tijdens de week van de alfabetisering worden er tal van activiteiten bij de uitzendorganisaties uitgezet, wat zal leiden tot het in kaart brengen van de taalvaardigheid van honderden uitzendkrachten en het aanbieden van een passende (leer)oplossing:
• Bij twee uitzendorganisaties worden uitzendkrachten als ook de vaste medewerkers van het inlenende bedrijf gescreend op taalvaardigheid.
• Er worden workshops georganiseerd, waarbij het herkennen van laaggeletterdheid door intercedenten en HR-managers van inlenende bedrijven centraal staat.
• Een landelijke campagne wordt uitgevoerd welke tot doel heeft dat intercedenten zich bekwamen als taalambassadeur zodat de uitzendkrachten de meest passende taalopleiding kan worden aangeboden.

Feiten in Nederland
In Nederland is 1 op de 9 mensen in Nederland laaggeletterd, dat zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar. Van die 1,3 miljoen nemen 700.000 mensen deel aan het arbeidsproces en dan gaat het niet alleen over ongeschoolde medewerkers: bijna 40% van alle minder-taalvaardigen heeft een vmbo- of mbo 1-diploma. Ongeveer 10% heeft een afgeronde opleiding mbo 2, 3 of 4. (Bron: Stichting Lezen en Schrijven)

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is het scholingsfonds voor de flexbranche. STOOF stimuleert, initieert en financiert opleidingen voor flexibele en vaste medewerkers binnen de flexbranche en wordt paritair bestuurd door ABU, NBBU, CNV Vakmensen, FNV, LBV en De Unie.

Bron: Stoof-online.nl, 5 september 2016

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact