Skip to content

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Werkgevers die medewerkers langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor vanaf deze week maximaal 10 duizend euro subsidie aanvragen. De helft van de kosten moeten werkgevers voor eigen rekening nemen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 19 oktober 2015 een nieuwe subsidieronde mogelijk gemaakt. Werkgevers moeten hun aanvragen voor de projecten gericht op duurzame inzetbaarheid indienen bij Het Agentschap SZW.

Meer werkplezier, hogere productiviteit
Door verschillende maatregelen werken mensen steeds langer door, zodat de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om een grotere wendbaarheid van organisaties.

HR-afdelingen staan daarom voor de vraag hoe ze de medewerkers gezond en betrokken houden. Organisaties kunnen direct de vruchten plukken van hun investeringen in het personeel, want het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Aanvragen tot vrijdagmiddag 13 november 2015
De staatssecretaris heeft 22 miljoen euro in de subsidiepot gestopt. Organisaties kunnen aanvragen doen tot 13 november, 17 uur. Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Het geld komt van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vanuit dat fonds was vorig jaar ook een bedrag van 22 miljoen euro beschikbaar waar bedrijven een beroep op konden doen. Voorbeeldprojecten van eerdere tranches zijn te vinden op de website van Het Agentschap SZW.

Minimaal twee werknemers
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moeten werkgevers minimaal twee werknemers in dienst hebben. Verder komen uitsluitend de advieskosten van een externe adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid in aanmerking voor de subsidie.

*Bron okt Personeelsnet

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact