Skip to content

Salarisverhoging inruilen voor meer vakantiedagen?

Salarisverhoging inruilen voor meer vakantiedagen?

Bereidheid groot om salarisverhoging in te ruilen voor vakantiedagen

– Flexibele werkuren en thuiswerkvergoeding in trek als ruilmiddel
– Meer dan helft werknemers mogelijk dit jaar in beweging op arbeidsmarkt

Driekwart van de werkende Nederlanders is bereid om in 2021 genoegen te nemen met méér vakantiedagen in plaats van een salarisverhoging. Dat blijkt uit een onderzoek van Indeed onder meer dan 1200 werknemers en 250 werkgevers. Daarnaast geeft 57 procent van de Nederlanders aan misschien of zeker van baan te willen wisselen in het komende jaar.

“Anderhalf jaar geleden had dit onderzoek waarschijnlijk tot een totaal andere uitkomst geleid”, vertelt Arjan Vissers van Indeed. “Door de pandemie is het werkende leven van veel mensen compleet veranderd, en daarmee de behoeften op het gebied van salaris en vrije tijd. Ook zullen veel werknemers aanvoelen dat nu misschien niet de tijd is om te vragen om een salarisverhoging, maar durven zij dit wel aan met vakantiedagen.”

Ondanks dat dit een nieuwe ontwikkeling is, vindt Vissers het niet vreemd dat Nederlanders vandaag de dag een salarisverhoging willen inruilen voor vakantiedagen. “De trend van de laatste jaren toont dat Nederlanders steeds meer waarde hechten aan de mentale gezondheid. Nu het gros van Nederland vanuit huis werkt is de werk-privébalans van velen behoorlijk verstoord. Door meer vakantiedagen op te nemen, zijn mensen in staat toch wat afstand te nemen van het werk, met positieve invloed op de mentale gezondheid.”

Liever een vergoeding voor thuis
Niet alleen vakantiedagen zijn in trek, ook opvallend is dat 35 procent van de werkende Nederlanders bereid is een salarisverhoging af te slaan in ruil voor verruimde mogelijkheden tot thuiswerken of het ontvangen van een thuiswerkvergoeding. Vissers: “Dit hangt natuurlijk volledig samen met de nieuwe realiteit die is ontstaan. Mensen sorteren in hun contractonderhandelingen alvast voor op het feit dat zij meer vanuit huis willen en blijven werken.”

Kloof hoger en lager opgeleiden
Een aantal significante verschillen tussen lager en hoger opgeleiden valt op. Zo zijn hoger opgeleiden significant vaker van plan in het komende jaar om een salarisverhoging te vragen. Hoger opgeleiden blijken daarnaast vaker bereid om secundaire arbeidsvoorwaarden als vakantiedagen te accepteren in plaats van een salarisverhoging. Toch zijn hoger opgeleiden ook significant vaker bereid om salaris in te leveren om hun baan te behouden.

Significant meer lager opgeleiden willen niet veranderen van baan, ook niet wanneer zij bij die nieuwe baan meer gaan verdienen. Daarnaast geeft slechts 55 procent van de lager opgeleiden aan bereid te zijn om te onderhandelen over het salaris wanneer zij solliciteren voor een nieuwe baan, onder hoger opgeleiden is dit 76 procent. Vissers: “We zien dat de crisis meer impact heeft gehad op banen met lagere opleidingsvereisten. Daarnaast zijn er voor die banen vaak relatief meer kandidaten beschikbaar, wat de onderhandelingspositie voor de werkzoekende minder sterk maakt.”

Golf aan sollicitaties op komst
Uit de cijfers komt naar voren dat driekwart van de werkenden op dit moment open staat voor een andere betaalde baan, al geeft zestig procent van hen aan dat zij niet actief op zoek zijn.

Tien procent van de werknemers is van plan in het komende jaar van baan te veranderen. 47 procent geeft aan dit misschien van plan te zijn, 43 procent sluit uit om in 2021 van baan te verwisselen. “Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan mogelijk te gaan bewegen op de arbeidsmarkt. Dat is een bijzonder hoog percentage, zeker gezien de onzekerheid die de pandemie met zich meebrengt. Het is afwachten in hoeverre de markt uiteindelijk in beweging komt”, besluit Vissers.

Bron: Indeed, 27 april 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact