Skip to content

Randstad Werkmonitor: te weinig juiste vakmensen en te weinig kennis

Randstad Werkmonitor: te weinig juiste vakmensen en te weinig kennis

De huidige economische groei zorgt voor steeds meer krapte op de arbeidsmarkt. Randstad voorziet vooral problemen in ICT, technische en commerciële functies.

Geschikt personeel voor bepaalde beroepen is schaars, maar ook technologische ontwikkelingen gaan hard waardoor er onvoldoende kennis is. Het adequaat opleiden van werkenden en toekomstig werkenden is essentieel om in de pas te kunnen blijven lopen met de economische groei. Ook werkenden zelf zien deze ontwikkeling. Bijna driekwart van hen verwacht tekorten voor bepaalde banen en ruim de helft zou hun werkgever aanraden te werven in het buitenland om vacatures te vervullen.

Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Randstad Werkmonitor over het tweede kwartaal.

Onvoldoende opleiding
In een schaarse markt is het noodzakelijk dat werknemers worden bijgeschoold. Maar ook om lang door te kunnen werken en een waardevolle bijdrage te leveren, is het nodig te blijven ontwikkelen via scholing. Werkenden zien deze noodzaak en geven aan bereid te zijn zichzelf bij te scholen. Zo’n 80% vindt dat men zou moeten blijven leren om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De gedachte van ‘een baan voor het leven’ is grotendeels verdwenen; twee derde gelooft hier niet meer in. Toch is het nog lang niet voldoende. Eerder bleek uit onderzoek van Panteia* dat opleidingsbudgetten niet optimaal worden gebruikt. Werkgevers geven het vooral uit aan hoger opgeleiden en jongeren. Het aantal laaggeschoolde werknemers dat zich bij schoolt, is sinds 2004 is gedaald van 48% naar 37% in 2014. Organisaties geven ook gemiddeld de helft minder uit aan training van 40-plussers dan aan jongere werknemers.

Zorgen over de toekomst
Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland: “We zijn in Nederland op dit moment onvoldoende voorbereid op de toekomst. Onze grootste uitdaging voor de arbeidsmarkt is om de kennis van werkend Nederland op peil te krijgen en te houden. De impact van technologie wordt onderschat. Er komen nieuwe beroepen, we gaan samenwerken met technologie, er komt vraag naar andere specialisten. Er ontbreekt nu nog een breed gedragen visie op de toekomst van de arbeidsmarkt met een visie op onderwijs die hierop aansluit.“

Over Randstad Werkmonitor
De Randstad WerkMonitor is een kwantitatief online onderzoek naar de intentie van werknemers om te bewegen op de arbeidsmarkt. Op kwartaalbasis wordt de mobiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart gebracht. Daarnaast is er ieder kwartaal aandacht voor een specifiek thema. Dit kwartaal is er aandacht besteed aan het thema ‘visie op de arbeidsmarkt’. Aan deze meting hebben in totaal 810 mensen meegewerkt. De respondenten zijn net als in alle andere metingen geworven uit het panel van Survey Sampling International (SSI).

Bron: Randstad, persbericht, 28 juni 2017

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact