Skip to content

Plan vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie van tafel

Plan vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie van tafel

Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) herziet het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon. Dit betekent dat de loonkostensubsidie blijft bestaan en niet wordt vervangen door loondispensatie.

De staatssecretaris sprak de afgelopen maanden met alle partijen en kwam tot de conclusie dat het plan niet goed uitvoerbaar en ongewenst was. De bestaande loonkostensubsidies voor werkgevers van arbeidsgehandicapten blijven daarom van kracht. Van Ark streeft wel naar verbeteringen van de oude regels om meer banen voor arbeidsbeperkten mogelijk te maken. Lees meer

Voor mensen met een verdienende partner of eigen geld viel het plan voor invoering van loondispensatie ongunstig uit. Zij hebben geen recht op een uitkering als aanvulling op hun inkomen. En dat inkomen zou dus lager worden dan het minimumloon. Bovendien was er geen maatschappelijk draagvlak voor het plan.

In de discussie over het aan werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking is duidelijk geworden wat er moet verbeteren:

– Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken
– De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls
– De regels rond banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden
– De Wajongregels worden logischer en mensen die gaan studeren of meer werken stimuleren
– Beschut werk krijgt een extra impuls

Bron: NOS, 6 september 2018Rijksoverheid, 7 september

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact