Skip to content

Ondanks arbeidstekort, gaan zzp’ers nauwelijks meer verdienen

Ondanks arbeidstekort, gaan zzp’ers nauwelijks meer verdienen

Bedrijven zitten te springen om arbeidskrachten en huren volop zzp’ers in. Toch beleven zelfstandigen geen gouden tijden, want slechts één op de tien kan zijn tarieven verhogen. Werkgevers willen zzp’ers zelden meer betalen dan hun werknemers en koppelen de vergoeding voor zelfstandigen aan hun cao-schalen.

Onderzoek in het tweede kwartaal van 2018 door Intelligence Group, wijst uit dat twee op de drie zzp’ers het afgelopen jaar voor hetzelfde uurtarief zijn blijven werken. Slechts één op de tien heeft door krapte op de arbeidsmarkt zijn of haar tarief kunnen verhogen. Gecorrigeerd voor de inflatie, is 73% van de zzp’ers er het laatste jaar qua uurtarief zelfs op achteruit gegaan.

Wel hoger tarief bij nieuwe opdrachtgever
De krapte en schaarste op de huidige arbeidsmarkt, betekent voor zzp’ers dus geen goudmijn. Eerdere publicaties lieten ook al zien dat deze krapte zich voorlopig niet vertaalt in echt stijgende uurtarieven onder zzp’ers.

Vooral bij de overstap naar nieuwe opdrachtgevers, durven zzp’ers meer te vragen voor hun diensten. Maar ook dan blijft de tariefstijging nog steeds beperkt (+14%). Daarbij blijkt dat zzp’ers die hun diensten bij huidige en of bekende opdrachtgevers verlenen minder vaak het uurtarief verhogen (11%). De tarieven zijn het minst gestegen onder de groep zzp’ers die geen nieuwe opdrachten hadden (6%).

Geen marktwerking arbeidsmarkt voor zzp’ers?
Het lijkt er sterk op, dat er nauwelijks sprake is van marktwerking als het om de uurtarieven van zzp’ers gaat, stelt Intelligence Group. Opdrachtgevers koppelen de uurtarieven van zzp’ers aan de intern gehanteerde Cao-schalen. Een praktijksituatie die verklaart dat zzp-tarieven eerder cao’s volgen dan krapte en schaarste op de markt.

Door deze koppeling is er eerder sprake van regulering van tarieven in de zzp-markt, dan dat er sprake is van een echt vrije markt. Een situatie die moeilijk te controleren is, omdat transparantie in de markttarieven van zzp’ers ontbreekt. Wel zijn er tools waarmee zzp’ers en opdrachtgevers tarieven kunnen vergelijken, onder andere van Planet Interim, Jobdigger en Intelligence Group.

Bron: Personeelsnet, 6 augustus 2018

 

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact