Skip to content

Nederlandse en Belgische recruitmentbranche groeien het sterkst in Europa

Nederlandse en Belgische recruitmentbranche groeien het sterkst in Europa

De Nederlandse en Belgische recruitmentbranche groeien het snels van alle belangrijke Europese landen. Dat blijkt uit onderzoek van Vacatures.nl naar de stand van zaken in de Europese en Amerikaanse recruitmentbranche, op basis van gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), CIETT (International Confederation of Private Employment Agencies) en ASA (American Staffing Association).

Nederland en België Europees koploper

Waar Nederland ten tijde van de economische crisis nog weleens achterbleef bij de rest van Europa, vervult het sinds 2013 juist een voortrekkersrol. Van alle grote spelers in Europa (Frankrijk, Duitsland en Nederland) is de groei in het eerste kwartaal van 2015 het grootst, zowel in omzet (7,7%) als in het aantal uitzenduren (8,6%). In mei werd zelfs een groei van 18% genoteerd door het CBS. Alleen België kent een nog sterkere groei, al is de Belgische recruitmentmarkt wel twee keer zo klein als de Nederlandse (Bron: CIETT)

Bovendien laten de indexcijfers van Q1-2015 een positieve ontwikkeling zien. Met deze indexcijfers worden de verschillende kwartalen vergeleken met dezelfde kwartalen van voorgaande jaren. De afgelopen zes jaar waren de indexcijfers niet meer zo hoog: zowel wat betreft het aantal uitzenduren als de omzet benaderen ze de hoogte van begin 2008

“Eveneens positief is dat de omzet en het aantal uitzenduren vrijwel dezelfde ontwikkeling vertonen wat betreft de groei en krimp,” aldus Patrick van Gelder, onderzoeker van Vacatures.nl.
“Het lijkt erop dat de groei niet wordt veroorzaakt doordat tarieven van uitzendbureaus door concurrentie onder druk staan, maar dat er sprake is van een meer stabiele aantrekking van de markt.

Amerikaanse recruitmentmarkt maakt duikeling

Voor het eerst sinds 2009 is de groei van de Nederlandse recruitmentmarkt sterker dan die in de Verenigde Staten – op een korte periode in het eerste kwartaal van 2014 na. Mogelijk is dit wederom zo’n tijdelijke Amerikaanse duikeling, maar volgens Van Gelder is er meer aan de hand: “De weekcijfers van de ASA laten zien dat het in de Verenigde Staten alleen maar minder gaat. Sinds eind mei is er zelf een negatieve groei te zien in de branche. Het lijkt dus alsof de Amerikaanse markt dit keer serieus aan het krimpen is.”

Wat zegt dit over de toekomst?

De Rabobank voorspelt voor 2015 een groei van 8% voor de Nederlandse recruitmentbranche. Dit zou opnieuw een toenemende groei ten opzichte van voorgaande jaren betekenen (2014: 6,15%; 2013: -1,8%). “Goed nieuws voor de uitzendbranche,” concludeert Van Gelder, “maar ook voor de Nederlandse markt in het algemeen. De recruitmentbranche is namelijk “vroegcyclisch” en is daardoor vaak een goede voorspeller van de Nederlandse economie.”

* Bron juli Vacatures.nl

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact