Skip to content

Nederlander slecht op de hoogte van rechten bij ontslag

Nederlander slecht op de hoogte van rechten bij ontslag

Nederlanders zijn slecht op de hoogte van hun rechten bij ontslag, volgens ARAG.

• Dertig procent is onbekend met transitievergoeding
• Kwart overweegt nooit juridische hulp bij problemen dienstverband
• Pandemie leidt tot meer verdieping in rechten

ARAG meldt dit op basis van onderzoek onder ruim tweeduizend Nederlanders. Dertien procent van de respondenten geeft aan onbekend te zijn met de regels rondom ontslag zoals in de eigen arbeidsovereenkomst vermeld.

“Wanneer je ouder bent dan achttien heb je in veel gevallen recht op een transitievergoeding. Ook wanneer je nog in je proeftijd zit of je tijdelijke contract niet wordt verlengd,” zegt Sandra Bonestroo-van Zon, arbeidsjurist bij ARAG. “De transitievergoeding is een belangrijk recht, oorspronkelijk bedoeld voor bijscholing in de transitie van werk naar werk. Al wordt de vergoeding ook vaak gebruikt als financieel hulpmiddel om een mogelijke periode zonder werk door te komen.”

Aanvragen juridische hulp
“Bijna de helft (49 procent) van de respondenten geeft aan juridische hulp in te schakelen bij een ontslag of einde van het dienstverband. 43 procent doet dit bij onenigheid over uitbetaling van loon, vakantiegeld of overuren,” vervolgt zij. “Opvallend zijn de grote verschillen per leeftijdscategorie. Zo is maar 27 procent van de Nederlanders van achttien tot vierentwintig jaar bereid juridisch hulp in te schakelen bij ontslag. Bij Nederlanders ouder dan 45 jaar is dit al 57 procent.”

Onwetendheid over uitkering
“Niet alleen bij ontslag of beëindiging van het contract is sprake van veel onwetendheid, ook is veertien procent van de Nederlanders onbekend met zijn of haar rechten op een WW-uitkering. Bij jongeren onder de 24 jaar is dit zelfs een kwart.”

Pandemie leidt tot meer bewustzijn
“De pandemie en de onzekerheid die hiermee gepaard gaat, leidt wel tot een verandering,” zegt Bonestroo-van Zon. “Bijna dertig procent van de Nederlanders zegt zich sinds de start van de pandemie meer te hebben verdiept in hun rechten als werknemer. Onder jongeren is dit zelfs 37 procent.”

ARAG biedt een online Rechtcheck.

Bron: ARAG, persbericht 14 oktober 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact