Skip to content

NBBU en Ton Wilthagen: ‘Maak flexibele arbeid kwalitatief beter’

NBBU en Ton Wilthagen: ‘Maak flexibele arbeid kwalitatief beter’

Op vrijdag 8 april vond de conferentie ‘Arbeidsmarkt van morgen: werkelijkheid ontmoet wetenschap’ plaats.

Prominente Nederlanders vanuit overheid, politiek, wetenschap, ondernemers en werkenden buigen zich over hoe de arbeidsmarkt in Nederland beter ingericht kan worden.

‘Maak flexibele arbeid kwalitatief beter’

Ton Wilthagen
De bijeenkomst is een initiatief van branchevereniging NBBU in samenwerking met Nyenrode en de Tilburg Universiteit. “De opgave is gezamenlijk arrangementen te bouwen die werkzekerheid bevorderen”, licht de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen toe. “De moderne arbeidsmarkt moet flexibel en dynamisch zijn, maar er ook voor zorgen dat mensen aan het werk komen en blijven. Je kunt dat niet afdoen met ‘de baanzekerheid is uitverkocht, zoek het maar uit’.”

Goede voorbeelden
Tijdens de conferentie maakt Wilthagen aan de hand van goede voorbeelden praktisch inzichtelijk hoe de arbeidsmarkt ingericht kan worden. Speciaal voor deze gelegenheid heeft hij samen met zijn team de publicatie ‘Samenwerken aan werkzekerheid’ geschreven. De meer dan 100 experts leveren vervolgens zelf een bijdrage aan de discussie over wat er nodig is om de toekomstige arbeidsmarkt te faciliteren.

NBBU: knelpunten aanpakken
In deze turbulente tijd zijn rigoureuze stappen nodig om tot een arbeidsmarkt te komen die toekomstbestendig is. De NBBU gaat de knelpunten te lijf en daagt de deelnemers van de conferentie uit hiertoe met creatieve oplossingen te komen. De volgende zaken zullen daarbij niet onbesproken blijven:

  1. Het traditionele verschil tussen werknemers en zelfstandigen is aan het verdwijnen. De NBBU spreekt daarom liever van werkenden. Hoe kan regelgeving worden aangepast, zodat werkenden minimaal verzekerd zijn tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, dat er voor ieder een pensioenvoorziening is getroffen en er minimuminkomensafspraken gelden.
  2. De bestaande schotten tussen branches en sectoren belemmeren dat werkenden tot op late leeftijd aan de slag kunnen blijven. Elke branche of sector heeft zijn eigen fonds voor scholing en ontwikkeling. Voorbeeld: een stratenmaker wiens knieën dreigen te slijten, wordt niet tijdig omgeschoold naar een ander beroep in een andere sector. Arbeidsongeschiktheid dreigt. Hoe komen we tot ontschotting, danwel de inrichting van een Nationaal Fonds waarin branches en sectoren hun scholingspremies storten. Zo kunnen werkenden veel gemakkelijker doorstromen naar een ander beroep en kunnen ze langer aan het werk blijven.
  3. Natuurlijk ontbreekt een kritische kijk op de ontwikkeling van de intermediaire functie op de arbeidsmarkt niet. Veel beroepen kunnen grotendeels of geheel worden geautomatiseerd. Dat geldt voor meer dan 90 procent van het werk van intermediairs, zoals blijkt uit recent onderzoek. Wanneer een intermediair louter meerwaarde biedt vanwege de kostprijs, dan is dat een race naar de bodem. Zij zullen via andere wegen hun kansen moeten pakken, bijvoorbeeld door het ontzorgen van de opdrachtgevers, die met een almaar groter wordende flexibele schil werken. Kan de intermediair de zorg over flexkrachten in handen nemen en werkenden door middel van scholing en perspectiefrijke plaatsingen carrièrekansen bieden?

NBBU-directeur Marco Bastian
‘Arbeidsmarkt van morgen begint vandaag’
NBBU-directeur Marco Bastian: “Wij zijn erg blij met de opkomst vanuit werknemers, werkgevers, overheid en wetenschap. De wil is er om samen tot een wendbare en sociaal rechtvaardige arbeidsmarkt te komen. Dat is belangrijk: de arbeidsmarkt van morgen begint namelijk al vandaag en de urgentie om nieuwe constructies te maken is hoog.”

Bron: NBBU, april 2016

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact