Skip to content

Minste mensen werkloos na ontslag sinds begin van de crisis

Minste mensen werkloos na ontslag sinds begin van de crisis

Na ontslag dreigt werkloosheid. Maar het aantal mensen dat werkloos is geworden na het verlies van hun baan, is nu het laagst sinds het begin van de economische crisis in 2008. Opvallend is dat minder flexwerkers werkloos werden.

 

Van de mensen die in het tweede kwartaal van 2015 nog werkten, maar een kwartaal later werkloos zijn geworden, is een derde 45 jaar en ouder. Verder is bijna 30 procent lager opgeleid en 43 procent heeft een opleiding op middelbaar niveau. Iets meer mannen dan vrouwen werden werkloos na baanverlies, meldt het CBS.

Minder flexwerkers werkloos
Meer dan de helft van de mensen (59 duizend) die werkloos werden had daarvoor een flexbaan. De kans om werkloos te worden is hoger voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie dan voor degenen met een vaste arbeidsrelatie of zelfstandigen. Dat geldt vooral voor uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract dat korter duurt dan een jaar.

Maar er is een daling te zien in het percentage flexwerkers die werkloos zijn geworden. In het derde kwartaal van 2015 werd 3,1 procent van de flexwerkers werkloos, in 2014 was dit nog 3,5 procent. Het percentage zelfstandigen die werkloos werden is ten opzichte van een jaar eerder juist licht gestegen.

Ontslag en aflopen tijdelijk contract
Belangrijkste redenen baanverlies zijn vervallen van werk en aflopen tijdelijk contract
Van diegenen die in het derde kwartaal van 2015 hun baan verloren en werkloos werden, gaf ruim 35 procent als reden aan dat het werk was komen te vervallen.

Een ongeveer even groot deel noemde als reden dat het tijdelijk contract verlopen was. Andere redenen voor het beëindigen van de baan waren het starten van een opleiding of studie (11 procent) of een arbeidsconflict (5 procent).

  • Bron Personeelsnet December

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact