Skip to content

Ministerie SZW wacht met afschaffing sectorverloning

Ministerie SZW wacht met afschaffing sectorverloning

De wijziging in de Regeling Wfsv houdt in dat de mogelijkheid voor uitzendbedrijven om te worden ingedeeld in een andere sector dan de uitzendsector buiten werking wordt gesteld. Alleen werkgevers die voor de inwerkingtreding (voor 25 mei 2017) van de wijzigingsregeling bij beschikking van de inspecteur zijn ingedeeld in een vaksector (en ook als zodanig bij de Belastingdienst zijn geregistreerd) mogen daar vooralsnog ingedeeld blijven.

Pas op de plaats
De minister wil de uitwerking afwachten van een mogelijk nieuwe systematiek van WW-premies, zoals opgenomen in het regeerakkoord. Dit zou in 2020 kunnen worden gerealiseerd.

De sectorverloning voor bestaande gevallen wordt daarom nog niet wordt afgeschaft. De bevriezing voor nieuwe gevallen wordt voorlopig voortgezet.

Bron: NBBU, 12 december 2017

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact