Skip to content

Meer interesse bij werkenden voor om- en bijscholing

Meer interesse bij werkenden voor om- en bijscholing

Van de Nederlandse beroepsbevolking zegt slechts 8% dit jaar van baan te willen wisselen. Meer mensen dan voorheen blijken open te staan voor om- of bijscholing.

Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank onder ruim 1.000 Nederlanders, in samenwerking met Motivaction.

Arbeidsmobiliteit komt tot stilstand
De coronacrisis zet de Nederlandse arbeidsmobiliteit – de mate waarin mensen bereid en in staat zijn te wisselen van baan – volledig op de rem. Driekwart heeft geen plannen om dit jaar van baan te wisselen en lijkt te kiezen voor zekerheid. Een grote meerderheid (74 procent) heeft dan ook vertrouwen in het huidige dienstverband bij de werkgever en verwacht geen reorganisatie op korte termijn.

“De mensen die in loondienst werken zijn minder geneigd naar ander werk te kijken dan voor corona. We zien wel dat er weer meer gezocht wordt naar vacatures, maar dat zijn vooral de werkenden die door de coronacrisis hun werk kwijt zijn geraakt: werknemers en flexwerkers in getroffen sectoren zoals de horeca,” aldus Dennis van Allemeersch van Nationale Vacaturebank.

Meer interesse voor omscholing
De coronacrisis lijkt van invloed op hoe we kijken naar onze eigen loopbaanontwikkeling. Een kwart van de ondervraagden overweegt om zich bij of om te scholen. Bij hbo- en wo-opgeleiden is dit zelfs 30%. Vooral werkende jongeren overwegen zich bij of om te scholen. Onder de groep 25-34 jaar is dit 34% en bij 18-24 jaar zelfs 46%. “Wellicht kijken mensen door de crisis nu anders naar hun loopbaan en de rol die zij zelf hebben in het verbeteren van hun carrièrekansen.”

Zzp’er in de knel
De onzekerheid onder zzp’ers is toegenomen; 45% heeft (te) weinig opdrachten. Toch overweegt slechts 13% een vaste baan. Bij mbo-opgeleiden ligt dit iets hoger en overweegt 1 op de 5 een vaste baan. “Het bestaanvan de zzp’er staat onder druk. Opdrachten voor freelancers lopen snel terug. We verwachten dan ook dat op korte termijn zzp’ers de stap naar een vast dienstverband zullen maken.”

Werkend Nederland gaat niet op vakantie, maar neemt wel vrij
Uit het onderzoek blijkt dat 51% van de ondervraagden niet op vakantie gaat. Wel zal 62% van de ondervraagden vrije dagen opnemen. Voor 75% van de ondervraagden geldt zelfs dat zij evenveel vrije dagen opnemen als ze in een normale zomer zouden doen. Slechts 17% neemt minder vakantiedagen op dan normaal. Voor de 33% die wel vakantieplannen heeft deze zomer; geeft 83% aan evenveel vrij te nemen en slechts 11% neemt minder op dan in een normale zomer.

Bron: Nationale Vacaturebank, 8 juni 2020

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact