Skip to content

Meer digitalisering op de werkvloer

Meer digitalisering op de werkvloer

Voor de negende keer deed Jane McConnell onderzoek naar digitale ontwikkelingen op de werkvloer, zoals intranet en enterprise social networks. De adoptie van digitale middelen gaat langzaam, maar gestaag.

Onderzoek

Aan het onderzoek, dat begin 2015 werd afgerond, werkten 373 personen van 280 verschillende organisaties, uit 26 landen, mee. Zij beantwoordden 140 vragen.

De digitale werkvloer wordt vaak beschreven als een ecosysteem van platformen, technologieën en services. Dit is waar, maar het draait niet alleen om techniek. Het draait om fundamentele veranderingen in de wijze waarop werk gedaan wordt, mindset, leiderschap en gedrag.

Hoofdpunten

Vijf hoofdpunten uit het rapport “The Organization in the Digital Age”:

1. Digitaal humaniseert en zorgt voor energie door werk persoonlijk te maken

Data van de afgelopen 7 jaar laat een langzame, maar gestage toename zien van individuele mogelijkheden om content te co-creëren met anderen en het real-time communiceren en delen van kennis met collega’s, zonder tussenkomst van communicatiespecialisten.

Steeds meer medewerkers verwachten dat ook het management actief gebruik maakt van alle digitale mogelijkheden.

2. Organisaties met een cultuur van vertrouwen doen het significant beter op digitaal gebied

Deze organisaties hebben over het algemeen een sterk, gedeeld gevoel welke kant de organisatie op moet bewegen. Daarnaast liggen de  verantwoordelijkheden in de organisatie laag en de organisaties hebben de vrijheid om te experimenteren en initiatieven te nemen.

3. Het vinden van mensen die “het weten” is belangrijker dan het vinden van “informatie die ik nodig heb”

Steeds meer organisaties concentreren zich op systemen die het makkelijker maken om personen binnen de organisatie te vinden die een probleem kunnen oplossen of de juiste kennis hebben. Toch is dit nog een van de minst ontwikkelde faciliteiten van de digitale werkplek.

4. De belangrijkste aanjager van verandering: “Waarom doen we dit?”

De onderzochte organisaties geven massaal aan dat de Why-vraag, zoals door Simon Sinek geïllustreerd, de meest effectieve aanjager is voor digitale transformatie. Ook het gedrag van directie en management en dat van collega’s is belangrijk om digitale initiatieven te laten slagen. Trainingen en het opnemen van digitale vaardigheden in functiebeschrijvingen worden als minst effectief beoordeeld.

5. Uitdagingen hangen vooral samen met de mindset van mensen

De meest serieuze uitdagingen die zorgen voor vertragingen hebben te maken met besluitvorming en houding. In de afgelopen jaren werden steeds dezelfde uitdagingen geconstateerd:

  • Teveel concurrerende prioriteiten
  • Langzame besluitvorming, teveel gericht op consensus
  • Teveel focus op de techniek, te weinig op mensen en verandering
  • Interne politieke spelletjes
  • Gebrek aan een sterke business case

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact