Skip to content

Krappe arbeidsmarkt voor bijna driekwart beroepsgroepen

Krappe arbeidsmarkt voor bijna driekwart beroepsgroepen

Krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt voor bijna driekwart beroepsgroepen in tweede kwartaal 2021.

Het aantal beroepsgroepen en regio’s met een ‘krappe’ of ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt nam flink toe.

Spanningsindicator op hoogste waarde ooit gemeten
Het dashboard Vacaturemarkt laat zien dat er in vergelijking met het 1e kwartaal van dit jaar op landelijk niveau 34% meer vacatures openstonden. Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aantal vacatures zelfs met 67%. Tegelijkertijd waren er in het tweede kwartaal juist minder werkzoekenden om vacatures mee te vervullen. Het aantal WW’ers in de eerste zes maanden van hun uitkering daalde sinds eind maart met 25%.

Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt flink toenam en de Nederlandse arbeidsmarkt in het tweede kwartaal voor het eerst sinds de start van de coronacrisis weer ‘krap’ was. Dat betekent dat er relatief veel vacatures openstonden per werkzoekende. Er was in dat opzicht zelfs sprake van een nieuw hoogtepunt: sinds UWV in 2003 begon met het meten van de arbeidsmarktspanning, is deze nog nooit zo hoog geweest.

De tabel hieronder geeft een aantal voorbeelden van beroepsgroepen met de krapste arbeidsmarkt. Binnen deze beroepsgroepen bestaan goede mogelijkheden voor werkzoekenden om weer aan het werk te komen.

beroepsgroepen met zeer krappe arbeidsmarkt, bron UWV september 2021

4 beroepsgroepen met een ruime arbeidsmarkt
Door de toename van de spanning op de totale arbeidsmarkt, waren er in het 2e kwartaal van 2021 nog maar 4 beroepsgroepen met een ‘ruime’ arbeidsmarkt. In een ruime arbeidsmarkt staan er relatief weinig vacatures open per werkzoekende. Hierdoor kan het voor hen lastig zijn om werk te vinden. Dit was het geval voor bibliothecarissen, reisbegeleiders, sportinstructeurs, buschauffeurs.

De krapte op de arbeidsmarkt spreidt zich uit over alle regio’s.

Bron: UWV/Arbeidsmarktinformatie, 16 september 2021

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact