Skip to content

Kamer stelt conclusies Wet DBA uit tot Kerst

Kamer stelt conclusies Wet DBA uit tot Kerst

De Tweede Kamer stelt conclusies over de Wet DBA uit tot Kerst van dit jaar.

Donderdagavond heeft de Kamer in een plenair debat gesproken met Staatssecretaris Eric Wiebes over de toetsing van ZZP-contracten door de Belasting.

Zie het woordelijke verslag van het Kamerdebat.

Zie ook ZiPconomy, live-blog bij het debat met commentaren en reacties.

Oordeel evaluatiecommissie Gerrard Boot
Een evaluatiecommissie, aangesteld in april 2016, onder leiding van de Leidse arbeidsrechtskundige Gerrard Boot, buigt zich over de werkwijze met de modelovereenkomsten. Staatssecretaris Eric Wiebes heeft toegezegd dat het oordeel van de deskundigen op 19 december naar de Kamer gaat, samen met een voortgangsrapport van hemzelf. De Kamer kan daar dan die week nog over debatteren.

De meerderheid van de Kamer voelt zich ‘ongemakkelijk’ bij de klachten over de Wet DBA en de afhandeling van de ZZP-contracten.

De Staatssecretaris heeft evenwel de meeste moties van de Kamer afgeraden. Over de moties wordt dinsdag a.s. gestemd.

Wiebes blijft benadrukken dat hij tot 1 mei 2017 nodig heeft voor de uitrol van de wet.

Onzekerheid over gezagsverhouding blijft
Teruggaan naar de werkwijze met de VAR is volgens Wiebes geen optie. De Staatssecretaris waagt zich ook niet aan ingrijpen op het punt van de onzekerheid omtrent de uitleg van de gezagsverhouding. Daarvoor verwijst hij naar de geschiedenis en de jurisprudentie van het arbeidsrecht.

Een kernpunt: wel/geen vrije vervanging en de gezagsrelatie
Steven van Weyenberg (D66): “Juist doordat bij geen vrije vervanging heel strikt de gezagsrelatie wordt getoetst, lopen heel veel opdrachtgevers nu vast op de overeenkomsten of lopen zij deze mis. Ik vraag de staatssecretaris concreet om bij een niet-vrije vervanging op dezelfde manier te toetsen als bij vrije vervanging. Dan maken wij een einde aan het feit dat wij nu strenger zijn bij een expert. Als een bedrijf de heer Wiebes inhuurt omdat hij bepaalde expertise heeft, zijn de regels strenger dan wanneer wordt gezegd “laat iemand maar iets komen doen”. Dat is heel raar. Ik wil de staatssecretaris oproepen goed naar dit punt te kijken. Hij mag daar schriftelijk op terugkomen. Ik heb echt de indruk dat wij streng zijn bij ondernemers en echte professionals, terwijl wij juist in het voorbeeld van PostNL [pakketbezorgers, redactie FN] veel ruimte bieden en het is voor mij nog maar de vraag of die nodig is.”

Pleidooi voor geen boetes en naheffingen
Van Weyenberg (D66) wil niet alleen goedwillende zelfstandige professionals, maar ook bonafide opdrachtgevers voorlopig vrijwaren van eventuele naheffingen. De VVD steunt dit voorstel. Volgens Mei Li Vos (PvdA) mag er pas worden gehandhaafd als alle onzekerheid over de Wet DBA is weggenomen. Voor twee sectoren ziet zij een uitzondering: pakketbezorgers en medisch specialisten.

Meldpunt DBA vooral gericht op effecten arbeidsmarkt
Vanaf 17 oktober is er een meldpunt bij de Belastingdienst voor knelpunten DBA. Dit meldpunt is volgens Wiebes vooral bedoeld om de effecten op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. Hij verklaarde dit in reactie op de opmerking van Pieter Omtzigt (CDA), dat het niet voor de hand ligt dat individuele zzp’ers zichzelf rechtstreeks kenbaar zullen maken met hun klacht bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris Wiebes in het debat:

“De markt leert. We leren met elkaar”
“Verschillende woordvoerders hebben gesproken over de doorlooptijd [van beoordeling modelcontracten door Belastingdienst, red FN]. Die doorlooptijd is geheel en al mijn schuld. Het is geen probleem om een doorlooptijd te halen van een week of twee, maar dan is “nee” “nee”. In het begin waren er natuurlijk een heleboel van die modelovereenkomsten die werden aangeleverd als obligate dienstverbanden. Niemand was getraind in dit veld. Dan is het heel gemakkelijk om “nee” te zeggen. Maar ik ben het geweest, en niet de Belastingdienst, die heeft gezegd: laten we ons nu niet richten op de kortst mogelijke doorlooptijd, maar laten we ons richten op helderheid. Laten we in de hulpstand gaan staan. Dit is een arbeidswetgeving die niet makkelijk is. Daar hebben we ook de afgelopen tien jaar niet meer mee geoefend. Laten we in de hulpstand gaan staan! Dat betekent dat je niet alleen aangeeft wat er niet aan klopt, maar dat je ook aangeeft hoe het wel zou kunnen. De Belastingdienst is geen adviseur, maar die heeft wel de missie om uit te leggen hoe de wet werkt, wat er kan en wat er niet kan. En soms neemt zo’n onderneming dat dan weer twee weken mee naar huis en gaat daar eens op puzzelen, gaat met opdrachtnemers of opdrachtgevers praten en komt dan terug met een versie. Op een gegeven moment komt er dan iets uit. Dat proces wordt versneld. Ik kom erop terug. Opvallend daarin is dat de afhandelcapaciteit gaat oplopen, maar we zien ook — en dat helpt ook — dat de contracten die worden ingediend van een aanzienlijk betere kwaliteit worden. De markt leert. We leren met elkaar.

We moeten ook gewoon voor 1 mei kijken hoe het met deze groep gaat. Ik vind het echt te vroeg voor conclusies, maar ik zeg alvast eerlijk dat ik een maatschappelijk geaccepteerde uitkomst belangrijker vind dan een datum. Ik heb een datum en ik zie geen reden om halverwege de implementatie hier aan het stuur te gaan trekken. Ik vind het echt te vroeg voor conclusies. We zijn met sommige sectoren bezig. Er zitten sectoren bij waarmee wij gewoon op het punt staan van het tekenen van een aantal dingen die doorkunnen. Maar uiteindelijk zijn een ordentelijk proces en helderheid belangrijker dan een datum, juist omdat het hier niet gaat om notoire misbruikers maar om allemaal goedwillende lieden die nu ontdekken dat ze in de afgelopen tien jaar verleerd zijn wat de arbeidswetgeving van hen vraagt.” Lees meer

Bron: Tweede Kamer, 29 september 2016

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact