Skip to content

Kabinet: grote ontslagen in overleg, anders volgt NOW-korting

Kabinet: grote ontslagen in overleg, anders volgt NOW-korting

28-05-2020

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Voor ontslagen van meer dan 20 medewerkers is overleg met vakbonden of personeelsvertegenwoordiging nodig, anders volgt een boete in de vorm van een korting van 5% van het totale NOW-bedrag.

De bestaande extra NOW-korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt bij het NOW-2.0 pakket.

Dat heeft het kabinet vandaag met de sociale partners afgesproken.

Verhoging Tegemoetkoming Vaste Lasten
Er komt ook een wijziging in de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming gaat van maximaal 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro.

Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Hoekstra van Financiën en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag aan de Tweede Kamer.

Overleg over hervormingen en van-werk-naar-werktrajecten
Het kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties gaan in overleg over noodzakelijke hervormingen op de lange termijn op het gebied van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het voorkomen van werkloosheid door bijvoorbeeld omscholing en van-werk-naar-werktrajecten. En over structurele hervormingen in de lijn van de discussie die al is gestart met de rapporten van de commissie Borstlap en de WRR.

Het kabinet verlengt hiervoor het hele economisch noodpakket tot 1 oktober. Dat betekent dat de loontegemoetkomingsregeling NOW, de overbruggingsregeling voor zelfstandigen TOZO en bijvoorbeeld de regeling voor vaste lasten Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) een maand extra doorlopen.

Uitstel belastingbetaling ook verlengd tot 1 oktober
Ook alle belastingmaatregelen, waaronder het uitstel van belastingbetaling, worden tot 1 oktober verlengd.

Ontslag van meer dan 20 medewerkers vereist toestemming vakbond of ondernemingsraad
Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over de manier waarop bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de economische realiteit. Bedrijven die meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging.

Mediationverzoek
Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO.

Bron: Rijksoverheid, 28 mei 2020

Zie de Kamerbrief over NOW-2

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact