Skip to content

Kabinet gaat discriminatie arbeidsmarkt harder aanpakken

Kabinet gaat discriminatie arbeidsmarkt harder aanpakken

Het kabinet zet vol in op de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Bedrijven die discrimineren moeten aangepakt worden. Daarom wil staatssecretaris Van Ark toezicht van de Inspectie SZW op werving- en sollicitatieprocedures mogelijk maken.

Zij gaat na hoe ze dit effectief kan doen en denkt daarbij onder andere aan het scannen van vacatureteksten of het inzetten van mystery calls en mystery guests. Daarnaast overweegt de staatssecretaris ondernemingen te vragen een paragraaf in hun jaarverslag op te nemen waarin zij de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in hun organisatie transparant maken.

Uitwerking plannen dit najaar
De uitwerking van deze ideeën volgt dit najaar. Van Ark gaat hierover in overleg met verschillende partijen. Dat staat in de brief die zij dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben nog altijd een achterstand op de arbeidsmarkt. Net als jongeren, (zwangere) vrouwen en ouderen. Een deel van die achterstand kan verklaard worden door gebrek aan ervaring, opleiding, professioneel netwerk of beheersing van het Nederlands. Maar een deel is ook te wijten aan discriminatie op de arbeidsmarkt.

Van Ark: “Discriminatie is absoluut ontoelaatbaar. Onze samenleving vraagt van mensen om actief mee te doen, vooral als het gaat om werk. Daar moeten dan gelijke kansen tegenover staan. Daarom wil ik discriminatie aanpakken, zowel in sollicitatieprocedures als bij zwangerschap en ongelijke betaling.’’

Werving- en selectieproces
Sinds half juni vraagt de Inspectie SZW bijvoorbeeld bij inspecties van het team Arbeidsdiscriminatie hoe geïnspecteerde bedrijven hun werving- en selectieprocessen hebben ingericht. Aanvullend hierop bekijkt de staatssecretaris of voor uitzendbureaus in het bijzonder een meldingsplicht bij discriminerende verzoeken mogelijk is.

Van Ark kondigt behalve een aantal nieuwe ideeën ook de voortzetting van bestaande initiatieven aan. Het gaat dan niet alleen om handhaven, maar ook juist om bewustwording en praktische handvatten voor bedrijven. “Discriminatie gebeurt vaak onbewust. Daarom wil ik organisaties helpen om dat te voorkomen. Mijn prioriteit ligt bij het tegengaan van discriminatie aan de voorkant. Dus ervoor zorgen dat iedereen een gelijke kans heeft om aan de slag te gaan. Dat is ook in het belang van werkgevers. In tijden van krapte hebben we iedereen nodig!” zegt Van Ark.

Bron: Rijksoverheid, 19 juni 2018

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact