Skip to content

Jongeren werken vaker en langer flex

Jongeren werken vaker en langer flex

Jongeren werken vaker en langer flex

Ondanks de aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt werken jongeren vaker en langer op flexbasis.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Rabobank.

De afgelopen vijftien jaar is het percentage jongeren met een vast contract fors gedaald. In de leeftijd 20-24 jaar van 64% naar 37%, en in de leeftijd 25-29 van 76% naar 58%.

Crisis, opleiding en arbeidsmarkt
De flexibilisering is toegenomen door de economische crisis. Bovendien zijn er relatief meer hoger opgeleide jongeren, die vaak eerst flexibele banen hebben voordat ze aan een carrière beginnen. Velen blijven in flexbanen hangen. Daarnaast is de krappe arbeidsmarkt de reden dat jongeren moeilijk meteen een vaste aanstelling krijgen.

Harde kern
Volgens het onderzoek is er een harde kern werknemers met een relatief hoge ontslagbescherming. De nieuwkomers vormen een flexibele schil met weinig bescherming. Zij hebben meestal ook een zwakkere onderhandelingspositie.

De bank stelt dat het kabinet een gelijk speelveld moet creëren tussen vast en flexibel werk. Dat moet onder andere gebeuren in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans.

Bron: RaboResearch, 28 juni 2018

Over TalENTSCOUTZ

Talentscoutz is een werving, selectie en executive search bureau van en voor sales-, management-, (werktuig)bouwkundige en technische talenten.

Volg ons

Contact